Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Nuth (Gemeente) wil vanaf 1 januari 2017 volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website www.nuth.nl.

Uitzonderingen en verbeterpunten

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan

 • Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

  Oorzaak

  Buttons en banners hebben geen juiste alt-tekst

  Gevolg

  Mensen met visuele handicap kunnen de buttons en banners niet "lezen"

  Alternatieven

  nee

  Maatregelen

  aanpassen door gemeente en leverancier

  Planning

  1e kwartaal 2016

 • Succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (A)
  Oorzaak

  Geen duidelijke verwijzing voor mensen met een visuele handicap naar bv een link of meer informatie

  Gevolg

  Niet duidelijk waar de extra informatie te vinden is.

  Alternatieven

  geen

  Maatregelen

  Tekstueel aanpassen door de gemeente

  Planning

  1e kwartaal 2016

 • Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)
  Oorzaak

  linkjes vallen in hoogcontrast over elkaar en zijn niet aanklikbaar

  Gevolg

  niet toegankelijk voor visueel gehandicapten

  Alternatieven

  geen

  Maatregelen

  Oplossing door leverancier

  Planning

  2e kwartaal 2016

 • Succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst (AA)
  Oorzaak

  tekstuele omschrijving in button

  Gevolg

  minder toegankelijk voor visueel gehandicapten

  Alternatieven

  geen

  Maatregelen

  meenemen in ontwerp nieuwe website medio 2016

  Planning

  meenemen in ontwerp nieuwe website medio 2016

 • Succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen (A)
  Oorzaak

  problemen met werking tab-toets op pagina's

  Gevolg

  minder toegankelijk voor visueel gehandicapten

  Alternatieven

  geen

  Maatregelen

  leverancier dient dit op te lossen

  Planning

  2e kwartaal 2016

 • Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels (AA)
  Oorzaak

  kopjes beter/duidelijker omschrijven

  Gevolg

  kopjes omschijven inhoud niet duidelijk.

  Alternatieven

  geen

  Maatregelen

  aanpassen door gemeente

  Planning

  medio 2016 meenemen in nieuwe website (ontwerp)

 • Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar (AA)
  Oorzaak

  skiplinks en focus rectangle zijn niet zichtbaar

  Gevolg

  minder toegankelijk voor visueel gehandicapten

  Alternatieven

  geen

  Maatregelen

  aanpassingen door leveranciers

  Planning

  meenemen 2016 nieuwe website

 • Succescriterium 3.3.2 Labels of instructies (A)
  Oorzaak

  zoekbox label is leeg

  Gevolg

  visueel gehandicapten weten niet dat het hier om een zoekbox gaat

  Alternatieven

  geen

  Maatregelen

  oplossen door leverancier

  Planning

  meenemen in nieuwe website 2016

Onderbouwing bij deze verklaring

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.


Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan KCC:

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Overzicht websites die onder onze verantwoording vallen

Er is (nog) geen overzicht beschikbaar van alle websites waarvoor onze organisatie verantwoordelijk is.

Opgesteld te Nuth op 18 december 2015.