Proclaimer

De gemeente Nuth is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij proberen deze zo actueel en volledig mogelijk te houden. Komt u toch iets tegen dat niet juist of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Nuth vindt het belangrijk om de website toegankelijk te maken voor iedereen. Wij streven ernaar om aan de Webrichtlijnen 2.0 te voldoen. Op dit moment is de gemeente Nuth nog niet volledig Webrichtlijnenproof. 

In de toegankelijkheidsverklaring is hierover meer informatie te vinden.

Contactformulier
U kunt via het contactformulier uw reactie of opmerking geven. Binnen vijf werkdagen zullen wij uw reactie behandelen en eventuele aanpassingen doorvoeren.

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft aangeleverd