Wordt het Beekdaelen, Beemdenrade of Bekenrade? (09-02-2017)

Dit item is verlopen op 01-04-2017.

Inwoners stemmen op 15 maart op de nieuwe gemeentenaam van ONS!

De afgelopen maanden hebben inwoners van de ONS gemeenten hun idee voor de naam van de nieuwe gemeente ingestuurd. Uit alle geldige inzendingen heeft de naamgevingscommissie, met daarin vertegenwoordigers uit alle drie de gemeenten, drie namen geselecteerd:

Beekdaelen

Kenmerkend en verbindend voor de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen zijn de beekdalen.
De blauwe aders, de Rode Beek, de Geleenbeek en de grubben doorkruisen de drie gemeenten en brengen de natuur tot in de kernen van de dorpen en zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving waar het fijn, prettig en gezond wonen is. De drie gemeenten samen vormen letterlijk een beekdalenlandschap met een glooiend reliëf waar forse hoogteverschillen aanwezig tussen de beekdalen en de hogere plateaus met prachtige vergezichten. Vanaf de vergezichten zijn de beekdalen duidelijk en herkenbaar aanwezig in het landschap.

Beemdenrade

In de nieuwe gemeente zijn veel beemden (grasland aan beekjes) en van vroeger uit is veel bos ontgonnen (rade) voor boerderijen.

Bekenrade

Er lopen diverse beken door de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen en rade komt ook veel voor in de kernen van de toekomstige gemeente.

Uitleg voorselectie

In totaal zijn er 178 naamsuggesties door burgers ingediend, waarvan 2 anoniem en 14 van buiten de gemeenten die conform het reglement afvallen. Van de overgebleven 162 suggesties voldeden 54 niet aan het  kader waaraan een nieuwe gemeentenaam moest voldoen. Verder zijn er 29 dubbeltellingen. Uiteindelijk bleven er 79 geldige naamsuggesties over waaruit de naamgevingscommissie een keuze gemaakt heeft.

Stem mee op de nieuwe gemeentenaam van ONS!
Iedereen van 12 jaar of ouder en wonende in de gemeente Onderbanken, Nuth of Schinnen, mag een stem uitbrengen op één van deze drie namen. Stemmen kan alleen via de stempas die binnenkort door de gemeenten wordt verstuurd naar iedereen die mag stemmen.

Alle (geldige) stemmen worden geteld. De uitslag van de telling, samen met een advies over de keuze voor de nieuwe gemeentenaam wordt aangeboden aan de drie gemeenteraden. Op 28 maart 2017 nemen de raden een definitief besluit en wordt de nieuwe gemeentenaam bekend gemaakt.