Werkzaamheden WML Molenstraat en Oranjeplein (16-04-2018)

Dit item is verlopen op 01-07-2018.

Waterleidingmaatschappij Limburg vervangt momenteel de waterleiding in de Molenstraat en deels ter plaatse van het Oranjeplein.

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt de Molenstraat tot medio/eind mei afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.
De werkzaamheden ter plaatse van het Oranjeplein worden uitgevoerd middels een halve baan afzetting en verkeersregelaars. De rijbaan blijft bereikbaar. Het verkeer kan enige hinder hiervan ondervinden.