Werkzaamheden WML Bekerbaan en Torenstraat (14-05-2018)

Dit item is verlopen op 01-11-2018.

Waterleidingmaatschappij Limburg vervangt vanaf medio mei tot en met medio oktober de waterleiding in de Bekerbaan, Torenstraat en Waterkuilsweg.

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, worden de werkzaamheden uitgevoerd middels een halve baan afzetting en verkeersregelaars. De rijbaan blijft bereikbaar. Het verkeer kan enige hinder hiervan ondervinden.