Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer in de gemeente Nuth (10-05-2017)

Dit item is verlopen op 01-07-2017.

In 2016 heeft de Raad van de Gemeente Nuth het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan vastgesteld, en is tegelijkertijd aan het College van B&W opdracht gegeven om hierop volgend een Uitvoeringsprogramma op te stellen.

In overleg met de Politie Limburg-Zuid en Veilig Verkeer Nederland afdeling Nuth zijn de voornaamste verkeersknelpunten benoemd, waarmee wij de komende periode tot en met eind 2018 aan de slag gaan.

De maatregelen  zijn verspreid over de hele gemeente Nuth, en betreft vooral verkeersveiligheid zoals de inrichting van kruispunten en aansluitingen, maar ook diverse onderzoeken naar de doorstroming van verkeer en parkeergelegenheid in relatie tot voorzieningen voor langzaam verkeer. Indien een project specifiek raakvlakken heeft met omwonenden en belanghebbenden zullen zij vanzelfsprekend te zijner tijd hiervoor worden benaderd.

Met dit overkoepelende programma werken wij in ieder geval hard aan een toekomstbestendig wegennet, waarin men snel en veilig van a naar b komt!

Heeft u vragen over deze actie? Bel 14045 of mail naar gemeente@nuth.nl