Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen in het kader van Koningsdag op woensdag 26 april 2017 (26-04-2017)

Dit item is verlopen op 01-06-2017.

Burgemeester Désirée Schmalschläger reikt ter gelegenheid van Koningsdag 2017  aan acht personen (6 heren en 2 dames) uit de gemeente Nuth een Koninklijke Onderscheiding uit.

De volgende personen ontvangen een Koninklijke Onderscheiding vanwege hun jarenlange verdiensten voor de samenleving:

de heren  H.E. Steins, G.J.M. Herijgers, W.M. Stals, M.J.M. Snackers en J.G.L. Spaetgens; de dames M.P.L. van de Weijer en P.M.M. Voncken-Peusens.
Zij  worden  benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer G.J.L. Houben  wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Eric den Hertog, wonende Hellebroek 37, 6361 AA Nuth ontvangt op woensdag 26 april 2017 een koninklijke onderscheiding uit handen van de Minister van Defensie in Den Haag.

Hij ontvangt deze koninklijke onderscheiding voor zijn grote inzet op het gebied van de opvang van veteranen. De heer Eric den Hertog wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De gedecoreerden en hun verdiensten

De heer J.G.L. Spaetgens, roepnaam Jack.

De heer Jacobus Gerardus Lucien Spaetgens is geboren op 19 november 1939 te Nuth en is woonachtig Hiltostraat 14, 6361 VZ Nuth
De verdiensten van dhr. Spaetgens vinden plaats of hebben plaatsgevonden op de terreinen van cultuur en gezondheidszorg, maar zijn grootste verdiensten heeft hij op kerkelijk gebied.

Vanaf 1992 vervult hij diverse functies voor de Bavokerk te Nuth. Hij is lid van het kerkbestuur,  collectant ,  lid van de onderhoudsgroep, lid van de werkgroep die bij hoogtijdagen de kerk versiert alsook lid van de kerststalgroep. Verder maakt hij deel uit van het processiecomité en is hij lid van de zgn. kroedwusjgroep.  Verder wordt hij gezien zijn technische achtergrond ook nog gevraagd voor allerlei andere klusjes, en steeds is hij bereidwillig.

Van 1995 tot 2013 was hij algemeen bestuurslid van harmonie St. Bavo en  vanaf 1998 vervulde hij de functie van secretaris. Hij verrichte al het secretariaatswerk maar was ook nauw betrokken bij alle activiteiten van dit muziekgezelschap. Zoals grote evenementen die destijds jaarlijks plaatsvonden in de sporthal, verzorgde de deelname aan concoursen en was actief betrokken bij de concerten, uitvoeringen en andere optredens van de vereniging.

Vanaf 2013 is hij geen bestuurslid meer maar blijft betrokken als vrijwilliger en ondersteunt zijn echtgenote die lid is van het damescomité. Vanaf 2001 is hij chauffeur voor tafeltje dekje bij Cicero Zorggroep en bezorgt hij maaltijden bij de oudere inwoners van de gemeente Nuth. Hierbij weet hij de contacten met deze mensen plezierig te laten verlopen en biedt hij bij die contacten ook nog persoonlijke zorg aan deze vaak eenzame ouderen. En gedurende de periode 2003 tot 2011 was hij actief als zieken/gehandicaptenbegeleider bij Stichting Gehandicapten Limburg, voornamelijk bij verzorgingshuizen in Kerkrade. Hier begeleidde hij de clienten van SGLnaar activiteiten zowel binnen het huis als ook bij externe uitstapjes.

Voor al deze verdiensten wordt dhr. Jacobus Gerardus Lucien Spaetgens  benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.                                                                     

De heer M.J.M. Snackers,  roepnaam Martin

De heer Martin Joseph Maria Snackers is geboren op 9 maart 1943 te Heerlen en woont aan het adres Tulpstraat 46, 6361 JD Nuth.
Al op zeer jonge leeftijd  raakte dhr. Snackers via zijn vader die kerkmeester was betrokken bij de Bavokerk Nuth. In eerste instantie als misdienaar maar op 14-jarige leeftijd (in 1957) kreeg hij de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de kosterwerkzaamheden. Dit betekende dat hij s’morgens vroeg om 6.15 uur van huis vertrok voor de eerste mis om 6.45 uur. De klokken moesten dan worden geluid, de kaarsen aangestoken en de priestergewaden werden klaargelegd. In de winter was hij verantwoordelijk voor de  verwarmingsketel.  Na schooltijd  werd de priesterkleding opgeruimd en alles weer klaargelegd voor de dag erna. Ook het sluiten van de kerk behoorde tot zijn taken. Extra werkzaamheden werden verricht tijdens Hoogtijdagen. Deze werkzaamheden verrichtte dhr. Snackers tot aan zijn dienstplicht in 1962. Na zijn trouwen verhuisde decorandus naar Vaesrade en in 1972 werd hij bestuurslid van harmonie St. Servatius. Gedurende de jaren 1973 tot 1978 bekleedde hij de voorzittersfunctie.Van 1982 tot 1988 na een korte afwezigheid werd hij wederom voorzitter van dit muziekgezelschap. Ook raakte dhr. Snackers in Vaesrade al snel weer betrokken bij de kerk. In 1994 werd hij koster en verrichtte allerlei ondersteunende werkzaamheden.  Ook leidde hij de wekelijkse gebedsdiensten die op woensdagavond plaatsvonden.  Verder volgde hij cursussen om aan de avondwake een nieuwe opzet te geven. Deze kosterwerkzaamheden verrichtte hij tot eind 2013.

Ook zeer langdurig actief is decorandus voor de FNV, met name in het district Parkstad. Hij werd in 1978 lid en vanaf die tijd is hij actief voor de aangesloten leden. Hij ondersteunt de mensen bij het invullen van de belastingformulieren (tot 2003) en als ledenservice-consulent biedt hij ondersteuning bij onderwerpen op het gebied van werk en inkomen tot vraagstukken in het sociaal domein. Buiten de reguliere spreekuren worden de leden vaker begeleid bij gesprekken met werkgevers, arbo-artsen enz.  Que tijdsbesteding  zijn deze werkzaamheden zeer intensief. Om de leden op deze terreinen te kunnen helpen heeft dhr. Snackers de benodigde certificeringstrajecten doorlopen.

Voor al zijn verdiensten wordt dhr. Martin Joseph Maria Snackers benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer G.J. L. Houben, roepnaam Ger.

De heer Gerardus Johannes Lambertus Houben is geboren op 26 juli 1952 te Heerlen en woont aan het adres Putweg 20, 6336 PC Hulsberg.
De heer Houben is werkzaam als programmamaker en redacteur bij L1. Zijn grote bekendheid heeft hij verworven door het programma “Limburgs Land” dat elke zaterdagmorgen wordt uitgezonden op L1 radio, al 20 jaar lang. Dit programma Limburgs Land is een van de best beluisterde programma’s op L1 . Het programma is door de jaren heen uitgegroeid tot een “klassieker” bij veel luisteraars en dient als vraagbaak voor het publiek.  Het programma wordt ook in andere delen van Nederland beluisterd en zelfs in andere landen.  Dat het programma zo is gegroeid  is mede te danken aan de passie en de gedrevenheid waarop hij dit werk in het publieke domein doet. Door zijn betrokkenheid en zijn opgedane kennis wordt hij gezien als een geweldige natuur-ambassadeur. En dat wordt ook erg gewaardeerd. Dit blijkt uit het feit dat in Belgisch Limburg een roos naar hem is vernoemd en in 2016 kreeg hij de waarderingsprijs van Stichting de Natuurgids, dit is een bijzondere erkenning vanuit de natuurwereld.

Door zijn programma enthousiasmeert en activeert dhr. Houben zijn luisteraars en krijgen natuur en milieu in onze eigen regio structureel aandacht. Hij schuwt het ook niet om bepaalde heikele onderwerpen te bespreken, waarbij hij altijd met respect en van twee kanten de zaak belicht.  Door de jaren heen heeft het programma ook allerlei maatschappelijke en educatieve spin-offs opgeleverd, waardoor Limburgs Land kan worden gezien als meer dan een regulier, doorsnee radioprogramma. Dit is zeker zijn verdienste. Enkele voorbeelden van deze spin-offs, waar hij zijn medewerking aan verleende veelal in zijn vrije tijd zijn bijv. het fungeren als jurylid voor Doe-prijs van het IVN Limburg; het verrichten van diploma-uitreiking aan de nieuwe Natuur- en landschapsgidsen; het organiseren van Toon Hermans-wandelingen. Een aantal jaren organiseerde hij mini-tuinwedstrijden voor de kinderen van de basisscholen.  Maar ook als reisleider het begeleiden van tuinreizen naar buitenlandse tuinen behoorden tot activiteiten die hij in zijn vrije tijd deed.  Incidentele activiteiten waar hij zijn medewerking aan verleent zijn bijv. het houden van de startpresentatie van het Rozenfestival in Lottum; hij houdt praatjes voor het IVN Limburg; verricht openingen van bloemententoonstellingen en houdt daar ook een praatje. Verder heeft hij belangeloos voorwoorden geschreven voor een aantal boeken op het gebied van de natuur. Door de jaren heef heeft L1 TV ook een aantal series Limburgs Land uitgezonden, maar de “harde kern” blijft het wekelijks radioprogramma.

Voor al zijn verdiensten wordt de heer Gerardus Johannes Lambertus  Houben  benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M.Ph.L. van de Weijer e.v. Gradner , roepnaam Maria.

Mevrouw Maria Philomena Louisa van de Weijer is geboren op 7 september 1966 te Heerlen en is woonachtig op het adres Gouv. Houbenstraat 8, 6336 AC Hulsberg. 
Mevr. van de Weijer is een vrijwilliger pur sang die zich al tientallen jaren intensief inzet voor het verenigingsleven in de gemeente Nuth en in het bijzonder in het kerkdorp Hulsberg (gehucht Aalbeek en Arensgenhout). Vanaf 1988 tot heden is zij in diverse functies actief voor buurtvereniging Aalbeek. Als bestuurslid fungeerde zij tot 2016 en binnen de periode van 1989 tot 2012 in de functie van secretaris. Naast de bestuursfuncties is zij ook nog actief als vrijwilliger, zo was zij meer dan 10 jaar beheerder van het buurthuis ’t Pothuuske waar alle activiteiten van de buurtvereniging plaatsvinden. Hier verricht zij tot op heden nog onderhouds- en schoonwerkzaamheden alsook regelmatig bardiensten bij activiteiten van de buurtvereniging. Sinds 1997 is zij penningmeester/secretaris en vrijwilliger van ouderenvereniging Aalbeek. Als penningmeester van dartclub De Bend Wijnandsrade was zij actief van 2001 tot 2013. Als vrijwilliger was zij 10 jaar lang betrokken bij het jaarlijks tentfeest van fanfare St. Clemens. Een groot zomerfeest dat vele bezoekers trekt en dat in de wijde omgeving bekend is.

Vanaf 2009 is zij penningmeester alsook vrijwilliger bij Stichting sportpark Cortenraad Wijnandsrade en sinds 2014 treedt zij o.a. op als gastvrouw bij Stichting de Hoeskamer Arensgenhout, een multifunctionele gemeenschapsvoorziening. Hier verricht zij o.a. het barbeheer en poetswerkzaamheden.

Voor al haar verdiensten wordt mevr.  Maria Philomena Louisa van de Weijer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H.E. Steins,  roepnaam Harrie

De heer Hendrik Elisabeth Steins is geboren op 16 augustus 1967 te Wijnandsrade en woonachtig aan het adres Langweide 20, 6363 AS Wijnandsrade. 
De heer Harrie Steins is al vanaf jonge leeftijd (sinds 1976) lid van fanfare St. Caecilia Wijnandsrade en binnen dit muziekgezelschap heeft hij zijn sporen als vrijwilliger in diverse functies wel verdiend. 

Hij bespeelt het instrument de bugel. Na het volgen van de interne muziekopleiding ging hij zich vanaf de begin jaren 80, hij was toen pas 16/17 jaar oud, inzetten voor de begeleiding van jonge muzikanten. Zowel bij hun opleidingen als ook bij het instuderen van de uit te voeren werken in verenigingsband begeleidde hij hen. Ook  heeft hij zich jaren lang ingezet om de nieuwe jeugdige muzikanten voor te bereiden op deelname aan solistenconcoursen. Nadien volgde hij een opleiding voor assistent-dirigent en vanaf eind jaren ’80 fungeert dhr. Steins als onderdirigent van de vereniging. Bij afwezigheid van de dirigent neemt hij zijn honneurs waar bij repetities, optredens en concerten. Bij buitenoptredens, recepties, optochten enz.  heeft hij al standaard de leiding. In 2010 heeft hij in verband met een dirigentwisseling gedurende een half jaar lang de dirigentfunctie op zich genomen.

Verder heeft decorandus sinds 2002 de muzikale leiding van de aan de fanfare verbonden blaaskapel de Rötsjer Jonge.  Van deze kapel is hij zelf ook lid, net zoals van de kerstnachtgroep.

Eind jaren ’80 trad dhr. Steins toe tot zowel de muziek- als de opleidingscommissie en beide taken vervult hij nu nog steeds. Verder heeft hij al bijna 20 jaar het technisch beheer over het instrumentarium van de vereniging. Hij doet het klein onderhoud aan de instrumenten vaak zelf en hij is ook vanwege zijn kennis op dit gebied vaak betrokken bij de aankoop van nieuwe instrumenten.

De heer Steins een vrijwilliger pur sang, met veel liefde voor zijn fanfare  maar ook een muzikant pur sang. 

Voor al zijn verdiensten wordt de heer Hendrik Elisabeth Steins benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De mevrouw P.M.M. Voncken-Peusens, roepnaam Paula

Mevrouw  Pauline Martha Maria Peusens e.v. Voncken is geboren op 8 mei 1947 te Brunssum en is woonachtig Cremersdelweg 19, 6336 TC Hulsberg. 
Mevrouw Voncken was vanaf 1982 werkzaam als bezigheidstherapeute bij het Sint Joseph Rustoord, thans Mondriaan. Vanuit deze functie heeft zij zich steeds ingezet om het leven van de cliёnten met een chronische psychiatrische aandoening te verlichten en door het organiseren van activiteiten de afstand tot de samenleving te beperken. Die inzet bleef niet beperkt tot haar reguliere arbeidstijden, vele activiteiten werden door haar in haar vrije tijd gehouden.

Tevens was zij lid van diverse commissies en de medezeggenschapsraad waarin zij inspraakvergaderingen voor cliёnten, o.a. met zeer beperkte communicatievaardigheden – begeleidde.

In 2008 ging mevr. Voncken met pensioen, maar zij bleef bestuurslid van de personeelsvereniging van deze zorginstelling tot eind 2016. Als bestuurslid organiseerde zij vanaf 1983 vele activiteiten, uiteenlopend van bloemschikavonden, kerstmarktbezoeken, sinterklaasvieringen, tot buitenlandse reizen. Veel tijd en aandacht, ook hier weer vaker in haar eigen vrije tijd werd door haar aan deze activiteiten besteed. Gedurende de jaren 1985 tot 1997 was zij bestuurslid van de Stichting Regionaal Centrum voor Gezinszorg en Maatschappelijk Werk  en in de jaren negentig was zij eveneens actief als secretaris van de Ouderraad van het Bernardinuscollege waar zij ook tevens lid was van de Medezeggenschapsraad. Vanaf 2009 is mevrouw Voncken ook als vrijwilliger actief bij de RK parochie St. Clemens te Hulsberg. Hier is decorandus lid van de werkgroep Avondwake . Een gaat de taken zijn het voor gaan in de avondwake voorafgaande aan de begrafenissen.  Tevens is zij de notuliste van de werkgroep.

Ook als mantelzorgster heeft decorandus haar bijdrage geleverd en nog steeds. Zo was zij 14 jaar lang mantelzorger voor haar vader (1985 – 1999)en gedurende de jaren 2015 – 2016 was zij mantelverzorgster van een oudere dame. Deze rol neemt zij ook al op zich vanaf 2000  voor twee van haar tantes.

Voor al zijn verdiensten wordt mevrouw Pauline Martha Maria Peusens v.d. Voncken benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer G.J.M. Herijgers, roepnaam Frits

De heer Godefridus Jan Maria Herijgers, geboren op 30 november 1941 te Zundert woont Mareweg 24, 6333 BS Schimmert.
Meneer Herijgers is al jarenlang nauw verbonden met de parochie en de kerk St. Remigius in Schimmert. Vanaf 1985 bekleedt/bekleedde hij diverse functies. Van 1985 tot 1997 was hij lid van het kerkbestuur en naast de reguliere taken van het kerkbestuur heeft hij in die periode zich mede ingezet voor de renovatie van de kerktoren en het torendak. Hij maakte deel uit van het bouwteam en 1 ½ jaar lang besteedde hij gemiddeld 15 uur per week om de bouw te begeleiden.

Als collectant fungeert hij al vanaf 1985 (31 jaar)  en vanaf 1991 is hij de kartrekker van de werkgroep onderhoud kerk  (25 jaar).

Verder was hij secretaris van de stichting Schimmert heeft hart voor zijn kerk waar hij van 1992 tot 2011 actief betrokken was bij de organisatie van het jaarlijkse festival voor de geldelijke opbrengst voor het onderhoud van de kerk. Voor Stichting Sociaal Medische Hulpverlening aan Oost-Europa (SMHO) zet hij zich eveneens al jarenlang intensief in. Bij deze organisatie is hij vanaf 1999 betrokken.

Deze organisatie heeft als doelstelling het verlenen van sociale en medische hulp aan projecten/organisaties in Oost-Europa. Inkomsten van deze stichting komen uit de verkoop van ingezamelde kleding maar zij ontvangt ook goederen van ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Deze goederen worden dan vervoerd naar projecten in Polen, Roemenië, Moldavië, Bulgarije en Oekraïne waar ze gebruikt worden om operatiekamers, ziekenhuiskamers enz. in te richten.

De heer Herijgers was tot 2005 vrijwilliger en in die hoedanigheid hielp hij mee met het ledigen van de containers, het sorteren van de goederen en laden van de wagens met hulpgoederen. Vanaf 2005 vervult hij een bestuursfunctie en is hij verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen voor het plaatsen van kledingcontainers in heel Nederland.  Hij verzorgt ook alle correspondentie die hier betrekking op hebben. Ook is hij verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden t.b.v. alle hulpprojecten van de Stichting in Roemenië. De hulpprojecten worden ook jaarlijks bezocht, en afgelopen jaar heeft dhr. Herijgers 6 werkbezoeken verricht, en niet alleen aan Roemenië maar ook aan Polen en aan Wit Rusland.

Vanuit zijn bestuurslidmaatschap van SMHO is hij ook betrokken bij de samenwerking met Belgische Stichtingen werkzaam in Roemenië  en is hij bestuurslid van het SVKI het Samenwerkingsverband Kleding inzamelende Instellingen.

Voor al zijn verdiensten wordt de heer Godefridus Jan Maria Herijgers benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer W.M. Stals, roepnaam Wim.

De heer Wilhelmus Matheus Stals is geboren op 6 augustus 1945 te Nuth en is woonachtig in Wijnandsrade, aan het adres Mascherelstraat 33, 6363 AV. 
De heer Stals is binnen het verenigingsleven van het kerkdorp Wijnandsrade geen onbekende.

Langdurig lid is hij van fanfare St. Caecilia Wijnandsrade waar hij begon als spelend lid in 1957. Lid bleef hij tot 1981 en na een onderbreking van enkele jaren werd hij in 1990 weer lid en is dat tot op heden.

Als technisch medewerker was hij zeer actief bij de jaarlijkse Klankparade (tentfeest) en veel tijd werd door hem bij het opzetten en afbreken van de tent besteed. Ook bij de acties die de vereniging jaarlijks organiseert om financiële middelen te verwerven is decorandus steeds van de partij. Verder is hij lid van de blaaskapel de Rötsjer Jonge en is hij lid van de kerstnachtgroep.

Bestuurslid is dhr. Stals van Stichting Gemeenschaps- en Ontspanningshuis Wijnandsrade (vanaf medio jaren 70) en hier is hij naast zijn reguliere bestuurstaken ook steeds betrokken bij alle onderhoudswerkzaamheden, aanpassingen, verbouwingen enz. van dit gebouw.

Als lid van het kerkbestuur H. Stephanus Wijnandsrade is decorandus ook zeer actief.

Hier liggen zijn taken op het gebied van bouwzaken en de kerkelijke begraafplaats. Hij is verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van onderhoud en renovaties aan het kerkgebouw en de diverse bouwkundige voorzieningen die in de loop der jaren zijn aangebracht. Hij voert hierover overleg met het bisdom en de monumentendienst. Hij ziet verder toe op het onderhoud aan de begraafplaats.

De heer Stals heeft actief de judosport beoefend, hij behaalde de zwarte band. In de jaren 80 was hij trainer van de judoclub Wijnandsrade. Vanwege zijn niveau (de zwarte band) heeft hij ook diverse jaren als scheidsrechter gejureerd, zowel bij wedstrijden in het binnenland als ook in het buitenland.

Voor al zijn verdiensten wordt de heer Wilhelmus Matheus Stals benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.