UITNODIGING INSTRUCTIE VERKIEZINGSPAKKET OSV VOOR POLITIEKE PARTIJEN (27-08-2018)

Dit item is verlopen op 31-10-2018.

Voor politieke partijen die willen meedoen aan de herindelingsverkiezingen voor de gemeente Beekdaelen op 21 november 2018 zal er op woensdag 5 september 2018 van 19.00 – 20.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Nuth, Deweverplein 1, 6361 BZ Nuth, een instructie worden gegeven over het gebruik van het pakket OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen) bij deze herindelingsverkiezing.

Met OSV kunnen politieke partijen o.a. de volgende formulieren aanmaken voor de kandidaatstelling:

  • Het kandidaatstellingsformulier (model H 1)
  • De ondersteuningsverklaringen voor de kandidatenlijst (model H 4)
  • De instemmingsverklaring met de kandidaatstelling (model H 9)
  • De machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke partij boven de kandidatenlijst (model H 3-1)
  • De machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen boven de kandidatenlijst (model H 3-2)

Voor deze avond is het belangrijk dat de politieke partijen die naar de instructie komen (wordt ten zeerste aangeraden) in ieder geval die medewerkers van de politieke partij laten komen die OSV ook daadwerkelijk gaan invullen. Andere medewerkers van de politieke partijen zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Aanmelding van de politieke partijen en het aantal deelnemers kan bij Con Creemers van de gemeente Nuth, telefoonnummer 045-5659225 of per mail: con.creemers@nuth.nl.