Rioolreconstructie Hunnecum (21-09-2018)

Op maandag 27 augustus zijn door BLM Wegenbouw in opdracht van de gemeente Nuth de werkzaamheden rondom de rioolreconstructie Hunnecum te Nuth gestart. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van het vuilwaterriool, het aanbrengen van een regenwaterriool en het vernieuwen van de verharding.

De maatregelen maken onderdeel uit van de totale aanpak om wateroverlast als gevolg van hevige neerslag te voorkomen.
Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren worden de onderstaande verkeersmaatregelen getroffen:

  • Vanaf 27 augustus tot en met begin september vindt de aansluiting op het riool in de provinciale weg N298 plaats. De werkzaamheden worden uitgevoerd middels een halve rijbaan afzetting. Het verkeer wordt geregeld middels een verkeersregelinstallatie of verkeersregelaars. De rijbaan blijft bereikbaar, maar het verkeer kan hinder hiervan ondervinden.
  • Vanaf 27 augustus tot en met eind oktober is Hunnecum afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
  • Vanaf medio september tot en met eind oktober is de Kampkensweg en Stokskensweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de aangegeven omleidingsroute.

Via deze link treft u een tekening aan van de reconstructie

Via deze link treft u de tekening aan van de omleidingsroute

Vragen over het project?

Neem contact op met José de León van de afdeling Ruimte & Samenleving. José is bereikbaar via e-mail jose.de.leon.adams@nuth.nl of tel. nr. 06 – 410 79 79 3.