Regeling Briefadres gemeente Nuth vastgesteld (26-10-2017)

Dit item is verlopen op 01-01-2018.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nuth heeft in de vergadering van 3 oktober 2017 de Regeling Briefadres gemeente Nuth vastgesteld.

De Regeling ligt ter inzage bij het cluster informatiecentrum, Deweverplein 1 te Nuth.