Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 Beperking uitgifte verzoekschriften (05-02-2018)

Beperking uitgifte verzoekschriften

De burgemeester van Nuth maakt bekend, dat voor het op woensdag 21 maart 2018 te houden referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 het besluit tot beperking van de uitgifte van verzoeken om bij volmacht te mogen stemmen, in het gemeentehuis ter inzage is gelegd.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door:
Bureau verkiezingen
Deweverplein 1
6361 BZ Nuth

Plaats: Nuth
Datum: donderdag 25 januari 2018

De burgemeester voornoemd,
D.H. Schmalschläger