Publicatie voornemen ambtshalve opneming van gegevens in de BRP (10-01-2018)

Dit item is verlopen op 01-03-2018.

Uit onderzoek van de gemeente Nuth is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten van onderstaande personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor niet meer als ingezetenen van de gemeente Nuth staan ingeschreven. Zij zijn niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor uitkeringen, aanvragen reisdocumenten, subsidies enz.

Geslachtsnaam   Voorletters   Geboortedatum
Jaichalao J.  10-10-1972

                                                                                                                                             

Zienswijze

Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 4 weken na publicatie uw zienswijze kenbaar maken bij de gemeente Nuth.
U dient binnen de bovenvermelde termijn (bij voorkeur schriftelijk) uw zienswijze kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders van Nuth, Postbus 22000, 6360 AA Nuth.

Gemeente: Nuth
Publicatiedatum: 10 januari 2018