Ouderenbond op de bres voor zitbanken in Schimmert (16-02-2017)

Dit item is verlopen op 01-04-2017.

De Katholieke Bond van Ouderen (KBO), afdeling Schimmert, heeft de locaties van de zitbanken in de kern Schimmert onder de loep genomen.

Dank zij de kennis van de lokale ouderenbond heeft dit geresulteerd in een advies aan de gemeente om te komen tot een aantal verbeterpunten.

De gemeenteraad heeft dit initiatief omarmd en een bedrag van veertien duizend euro ter beschikking gesteld. KBO adviseert onder meer om voor de cofinanciering van dit plan donateurs te zoeken. Bewoners, verenigingen of bedrijven kunnen bijvoorbeeld een zitbank ‘doneren’ om hiermee een gebeurtenis of een persoon blijvend te herinneren.

De ouderenbond heeft een 15-tal locaties voorgedragen. Het college van Nuth heeft hier in januari mee ingestemd. Het plan wordt door de KBO verder uitgewerkt en benadert geïnteresseerde donateurs.

Voornemen is om de eerste zitbank al in april te plaatsen. Het gemeentebestuur draagt dit soort initiatieven een warm hart toe en hoopt dat dit voorbeeld ook in andere Nuthse kernen gevolg gaat krijgen.

Bent u, of uw vereniging of bedrijf geïnteresseerd in donateurschap van één van de zitbanken in de kern Schimmert? Neem dan contact op met KBO Schimmert, de heer Frits Herijgers via f.herijgers@hetnet.nl.

Pagina opties