Oppassen met autoruit reparaties en vernieuwen ruitenwissers (23-03-2018)

Dit item is verlopen op 01-06-2018.

Opgelet!

Het meldpunt van de gemeente Nuth heeft verschillende meldingen ontvangen dat – vooral bij supermarkten en parkeerplaatsen - er diensten voor het repareren van ruiten en of het vernieuwen van ruitenwissers worden aangeboden op een vaak dwingende manier, danwel opdringende en onvriendelijke manier.

Wij willen u erop wijzen dat voor het innemen van een standplaats voor het verrichten van autoruitreparaties tot op heden, geen vergunning door het college van de gemeente Nuth is afgegeven.
Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben (artikel 5:18 lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening 2018).
Bij constatering van deze overtreding zal er zeker opgetreden worden.

Omdat we meerdere meldingen ontvangen, hebben wij tevens contact opgenomen met de politie.
In overleg met de wijkagent is het advies dat u niet ingaat op de aangeboden diensten maar  telefonisch contact opneemt met de politie (tel. 0900 8844).
U kunt ook tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met gemeente (tel 14 045).