Onderhoudswerkzaamheden aan wegen en trottoirs (25-07-2017)

Dit item is verlopen op 01-11-2017.

Nuth pleegt samen met de gemeente Schinnen en Onderbanken de komende tijd nieuwe onderhoudswerkzaamheden aan de wegen.

Tijdens het afgelopen voorjaar is er vanwege het toekomstige Beekdaelen een gezamenlijke aanbesteding gedaan voor wegen en elementverhardingen tot en met 2019. Hierdoor hebben de samenwerkende gemeenten het onderhoud gunstiger ingekocht voor een bedrag van €3,7 miljoen. De nieuwe opdracht wordt uitgevoerd door Wegenbouw Kurvers uit Heerlen. Deze is inmiddels hard aan het werk om noodzakelijk onderhoud uit te voeren.

Onlangs  is de aannemer gestart met werkzaamheden in Nuth waarbij eerst de schades met hoogste prioriteit aan de  trottoirs, parkeervakken en goten worden hersteld. De reparatiewerkzaamheden aan het asfalt zullen begin september worden gestart. Daarna zal  waar wegbelijning op de weg stond en noodzakelijk is, weer worden aangebracht.

Tijdens de werkzaamheden kan er sprake zijn van enige overlast, maar uiteraard probeert de aannemer in overleg met de gemeente Nuth, deze tot een minimum te beperken. Wegenbouw Kurvers neemt contact op met bewoners die aan een weg wonen waar ingrijpende verkeersmaatregelen nodig zijn. Houd er rekening mee dat de weersomstandigheden invloed kunnen hebben op de planning en uitvoering van de werkzaamheden.