Lintjesregen gemeente Nuth (26-04-2018)

Dit item is verlopen op 01-07-2018.

Burgemeester Désirée Schmalschläger heeft ter gelegenheid van Koningsdag 2018 aan vier inwoners uit de gemeente Nuth een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.

De uitreiking vond plaats op donderdag 26 april in de raadzaal van het gemeentehuis.

De volgende personen hebben een Koninklijke Onderscheiding ontvangen vanwege hun jarenlange verdiensten voor de samenleving:

  • Dhr. Johannes Ludovicus Gerardus Harst
  • Dhr. Johannes Theodorus Peter Jacobs
  • Dhr. Hypolithe Martin Hubert Ploemen
  • Dhr. Gerardus Petrus Maria Soons

Zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De gedecoreerden en hun verdiensten

Dhr. Johannes  Ludovicus Gerardus Harst uit Nuth

Meneer Louis Harst heeft het merendeel van zijn vrijwillige werkzaamheden verricht voor parochie Sint Bavo in Nuth. Al van jongs af aan is hij betrokken geweest bij verschillende activiteiten van de parochie en de kerk. Het begint allemaal met het misdienaarschap. Een functie die meneer Harst van 1944 tot 1952 heeft vervuld.

Meneer Harst is met veel toewijding voor het voortbestaan van de parochie verantwoordelijk voor meerdere bezigheden. In 1957, en de daarop volgende vier jaar, gaat hij als brancardier mee op bedevaart naar Lourdes. Hij draagt daar en ook in de trein zorg voor zieke pelgrims. Van 1946 tot 2002 heeft meneer Harst allerlei onderhoudswerkzaamheden verricht voor de parochie. Zoals het schoonmaken van de beelden in de kerk en het klaren van klussen rond de kerk. Na een fysiek ongemak, kan vanzelfsprekend niet meer van hem worden verlangd om op alle vlakken inzetbaar te zijn. Zowel deken Schreurs als kapelaan Geilen zijn hem erg dankbaar voor zijn toegewijde inzet voor de kerk.

Meneer Harst werkt van 1997 tot en met 2013 bij zorgcentrum de Baenje in Sittard als een trouwe vrijwilliger. Als er iets opgeknapt moet worden, zorgt hij dat het weer in goede staat wordt gebracht. Ook begeleidt hij in die tijd de bewoners naar hun activiteiten en maakt graag een praatje met de mensen. Deze zorgactiviteiten heeft Harst in 2014 voortgezet bij Zorgcentrum op den Toren in Nuth.

Ook het begeleiden van de verkenners en het organiseren van de jaarlijkse zomerkampen behoren tot zijn takenlijst, wanneer meneer Harst bij Scouting Nuth actief is in de periode van 1954 tot 1968.

Voor al zijn verdiensten is Johannes Ludovicus Gerardus Harst benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dhr. Johannes Theodorus Peter Jacobs uit Wijnandsrade

Meneer Jan Jacobs spant zich al ruim dertig jaar met hart en ziel in voor de gemeenschap in Wijnandsrade.  Sinds 1987 organiseert hij bij buurtvereniging De Oude Dorpskern verschillende activiteiten. De jaarlijkse rommelmarkt, de vele kienavonden en de kerst- en paasontbijten zijn altijd goed verzorgd dankzij zijn inspanningen.

Onderhoudsgroep Panhuysvijvers in Wijnandsrade profiteert ook enorm van de inzet van meneer Jacobs. Al jarenlang onderhoudt hij samen met leden van de hengelsportvereniging de vijvers in het dorp. Of het nu takken zijn, of vuil dat aanspoelt: meneer Jacobs ruimt het uit de weg. Ook maakt hij wekelijks de roosters schoon en onderhoudt hij de begroeiing en het talud rondom de vijvers.

Naast deze inspanningen voor de gemeente Nuth, is meneer Jacobs al vijftien jaar op vrijwillige basis conciërge en schoolassistent van de Sint Stefanusschool in Wijnandsrade. Hij is een man die volgens zijn collega’s onmisbaar is voor de school.

Meneer Jacobs doneert bovendien al een halve eeuw bloed bij Bloedbank Sanquin.

Voor al zijn verdiensten is Johannes Theodorus Peter Jacobs benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dhr. Hypolithe Martin Hubert Ploemen uit Nuth

Meneer Pol Ploemen is al bijna veertig jaar een trouwe vrijwilliger. Vanuit zijn persoonlijke overtuiging is hij betrokken bij veel activiteiten van parochie Sint Bavo in Nuth. Tot voor kort is Ploemen ruim 35 jaar voorzitter van het Gemengd kerkkoor Sint Bavo Nuth geweest. Hij heeft veel organisatietaken voor het koor op zich genomen. Van de afstemming met de dirigenten en organisten, de samenwerking met andere koren en muziekgezelschappen, tot het samenstellen van het muzikaal jaarprogramma en het organiseren van jubilea en concerten.

Het kerkbestuur roemt zijn jarenlange inzet en is blij dat hij nog steeds actief lid is van de Gregoriaanse Schola, het begrafeniskoor en vrijwilliger van de onderhoudswerkgroep. Met deze bezigheden is meneer Ploemen bij de Bavokerk al actief sinds 2004.

In de ingekomen brieven wordt hij omschreven als een spilfiguur, die met zijn inzet het teamverband van het koor heeft gestimuleerd en overeind heeft gehouden.

Ook in het onderwijs van Nuth blijkt Ploemen een gouden kracht. Van 1980 tot 1986 vervult hij de functie van penningmeester bij  Stichting Katholiek Onderwijs Nuth. Ploemen draagt dan zorg voor het opstellen en uitvoeren van het beleid van zes scholen in het voormalig kleuter- en lager onderwijs. Van 1989 tot 1990 is hij vrijwilliger bij basisschool De Bolster in Nuth. Daar begeleidt hij onder meer de verbouwing van de voormalige huishoudschool.

Meneer Ploemen is sinds 2015 een van de reparateurs van het Repair Café in Nuth. Twee zaterdagen in de maand staat hij met kennis en kunde klaar om defecte apparaten weer tot leven te wekken. Of het nu een kapotte stofzuiger, koffiezetter, of strijkijzer is; hij weet er wel raad mee.

Voor al zijn verdiensten is Hypolithe Martin Hubert Ploemen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dhr. Gerardus  Petrus Maria Soons uit Schimmert

Meneer Gé Soons is mede-eigenaar van het familiebedrijf Soons Interieurbouw in Schimmert en is sinds 26 jaar actief in het vrijwilligersleven. Soons heeft bij meerdere organisaties een indrukwekkend takenpakket. Hij is sinds 1992 nauw betrokken bij de activiteiten van Carnavalsvereniging  De Taarbreuk. Eerst als bestuurslid, daarna als voorzitter en ook als Vorst.  

Hij wordt in zijn dorp gezien als een motivator: iemand die andere vrijwilligers inspireert en voortdurend in de weer is om onder meer de carnavalstraditie in het dorp in stand te houden.

Dezelfde betrokken houding is ook terug te zien in zijn ruim 8-jarig lidmaatschap bij de Dorpsraad Schimmert. Als spil in de organisatie zorgt hij van 1994 tot 2002 voor goede contacten tussen de dorpsbewoners, het voormalige asielzoekerscentrum en haar bewoners. In 1998 richt Soons de Georganiseerde Ondernemers Schimmert op, om de verbinding te vergroten tussen het ondernemerschap en het gemeenschapsleven. Onder zijn leiding zijn er verschillende projecten afgerond: van het voorzien van nieuwe speeltoestellen op het schoolplein, tot de revitalisering van industrieterrein De Steeg. Ook een actieve deelname aan de Ondernemersvereniging Groot Nuth is hem op het lijf geschreven. Soons organiseert vele activiteiten, onderhoudt het contact met MKB Limburg en beheert de portefeuille algemene zaken.

Daarnaast heeft hij samen met medeburgers namens het Comité Gedenkteken Op de Bies ervoor gezorgd dat er een monument is opgericht in Schimmert. In het jaar 2006 is dit gedenkteken gerealiseerd. Hierdoor blijft de kloostergemeenschap van de paters Montfortanen en de zusters Dochters der Wijsheid een betekenisvolle herinnering voor het dorpswezen.

Soons is ook voorzitter van wandelvereniging De Trampelkeu. Hij helpt mee met het organiseren van twee wandeltochten per jaar waar ruim 2000 deelnemers op af komen.

Voor al zijn verdiensten is Gerardus  Petrus Maria Soons benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.