Indienen aanvragen Koninklijke Onderscheidingen ten behoeve van de algemene decoratiegelegenheid 2019 (07-05-2018)

Dit item is verlopen op 01-07-2018.

Wie verdient het om een lintje te krijgen?

Op donderdag  26 april jl. zijn aan 4 inwoners uit deze gemeente een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Deze personen ontvingen deze  Koninklijke Onderscheiding vanwege hun jarenlange vrijwillige inzet binnen het verenigingsleven en de samenleving.

Ook voor de algemene decoratiegelegenheid 2019  is de gemeente weer op zoek naar personen die zich al jarenlang belangeloos inzetten voor verenigingen, instellingen of anderszins en die het verdienen in het zonnetje te worden gezet.  

Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt, neem dan  contact  met mevr. R. Beckers-Souren, tel. 565 91 01 of per mail bestuurssecretariaat@nuth.nl.  
Zij kan u inlichtingen verstrekken over de voorwaarden om in aanmerking te komen  voor een Koninklijke onderscheiding, alsook  over de wijze van indienen van een voordracht.
Bij haar kunt u eveneens terecht voor een aanvraagformulier. Het is de bedoeling dat de aanvragen digitaal worden ingediend.  Dit aanvraagformulier is ook te  downloaden via de site www.lintjes.nl.
Op deze site vindt u bovendien  meer informatie over Koninklijke onderscheidingen.

De uiterlijke termijn van indiening van een voordracht voor een Koninklijke onderscheiding  bij de gemeente is 10 juni 2018.
U wordt vriendelijk verzocht met deze datum rekening te houden.