Herinrichting gedeelte begraafplaats Nuth (11-12-2017)

Dit item is verlopen op 01-02-2018.

Op de begraafplaats Nuth gaat de gemeente een gedeelte van de oude begraafplaats “Slagboomsweg” opnieuw inrichten.

Oude en vervallen graven waarop geen rechten meer rusten worden verwijderd. Deze vrije ruimte wordt als gazon afgewerkt en een aantal paden wordt beklinkerd. Het betreft de vakken Slagboomsweg E,F,G en H (zie situatieschets).

Begraafplaats Slagboomsweg, vakken E, F, G en H

Door de herinrichting worden de paden beter toegankelijk, wordt de begraafplaats makkelijker te onderhouden en ontstaat er een verzorgder beeld.

De werkzaamheden zullen in januari 2018 starten en, afhankelijk van de weersomstandigheden, 4-6 weken duren.

Tijdens de werkzaamheden zullen wij trachten de overlast tot een minimum te beperken. Indien uw vragen heeft over de geplande werkzaamheden kunt u contact opnemen met de gemeente Nuth

tel. 14045 of emailadres gemeente@nuth.nl

met vriendelijke groeten

College van burgemeester en wethouders van Nuth

namens dezen,

dhr. Fons Heuts

Portefeuillehouder Gemeenschapshuizen en bijzondere projecten