Heetwaterbrander aan het werk op de begraafplaats Nuth (27-07-2017)

Dit item is verlopen op 01-11-2017.

De gemeente Nuth is dit voorjaar, samen met RD4, gestart met het chemisch-vrij onderhouden van onze trottoirs en goten.

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen is wettelijk niet meer toegestaan.

RD4 kan deze werkzaamheden uitvoeren met behulp van veegmachines en heetwater en/of heteluchtbranders. In tegenstelling tot eerdere onderhoudsjaren vindt het onderhoud niet meer plaats op basis van volledige veegrondes waarbij elke straat en elke goot wordt geveegd maar vindt het onderhoud plaats op basis van een vooraf uitgevoerde controleronde (schouw).

Een gespecialiseerde controleur rijdt alle straten regelmatig door en controleert waar het gevraagde onderhoudsbeeld niet aan de eisen voldoet. Deze tekortkomingen worden doorgegeven aan de chauffeur van de veeg- of brandmachine . Deze locaties worden dan behandeld overeenkomstig de schouw. Niet de hele straat wordt geveegd maar alleen de plaatsen die niet aan de gestelde eisen voldoen.

Nuth heeft de eisen voor het onderhoudsbeeld van onkruid op verhardingen in de gehele gemeente gesteld op nivo B (schaal van A+, A, B, C en D, waarbij A+ het beste beeld is). De verhardingen op de begraafplaatsen moeten voldoen aan onderhoudsbeeld A.

Samen met RD4 zijn wij nu inmiddels 4 maanden bezig met deze nieuwe methode van onkruidbeheersing. Het onderhoudsbeeld voldoet niet overal aan de gestelde eisen en aan onze verwachtingen. Het is zowel voor RD4 als voor de gemeente een zoektocht naar de beste methode.

Wij merken aan de meldingen die wij van u ontvangen dat u, net als wij, op onderdelen niet tevreden bent over het onderhoudsbeeld. Naast de gewenning aan de gewijzigde onderhoudsmethode zullen u en wij moeten accepteren dat het onderhoudsbeeld van vroeger met chemische bestrijdingsmiddelen, nu, zonder chemische middelen, niet meer betaalbaar is. Ondanks dat de kosten explosief zijn gestegen moeten wij genoegen nemen met een lager onderhoudsbeeld. Deze bewustwording kost tijd.

Desalniettemin zijn wij bezig om samen met RD4 het onderhoudsbeeld van het afgelopen voorjaar/voorzomer te verbeteren. Het voldeed op teveel punten niet aan de gestelde eisen en onze verwachtingen. Wij hopen op uw begrip en vertrouwen dat wij gezamenlijk proberen binnen de gestelde kaders en financiƫle middelen een zo goed mogelijk onderhoudsbeeld te realiseren.