Hanging Baskets (29-03-2017)

Dit voorjaar worden in de winkelgebieden van onze kernen,  bloembakken met zomerbloeiers opgehangen.

Deze zogenaamde ‘hanging baskets’ zijn bedoeld om het straatbeeld op te fleuren.  Blijkt aan het eind van de zomer dat de hanging baskets een succes zijn, wordt de gemeenteraad verzocht middelen beschikbaar te stellen om in alle kernen bloembakken op te hangen.