Groen licht voor gemeente Beekdaelen (28-03-2017)

Vanavond 28 maart hebben de drie gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen (ONS) het herindelingsadvies inclusief de Zienswijzennota geaccordeerd.

Dit advies gaat via de provincie naar de minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijkrelaties. De gemeenteraden stemden daarnaast in met de door de inwoners
gekozen naam. Daarmee is Beekdaelen officieel de nieuwe naam van de herindelingsgemeente ONS. 

Pagina opties