Gemeenteraad niet eens met de wijze van handelen van L ‘Ortye (05-12-2017)

Dit item is verlopen op 01-02-2018.

De gemeenteraad van Nuth heeft, middels een aangenomen motie op 23 maart 2016, besloten niet mee te werken aan een hernieuwde ontgronding in de kern Vaesrade.

De raad heeft destijds aangegeven geen maatschappelijke meerwaarde te zien in de ontgronding en geconstateerd dat er geen draagvlak is bij de inwoners voor deze ontwikkeling. Dit is ook nu nog steeds het standpunt van de gemeente Nuth.

Onlangs heeft de firma L’Ortye de gemeente geïnformeerd alsnog een onderzoek te starten om het draagvlak binnen de kern Vaesrade te onderzoeken. De gemeente heeft L’Ortye geadviseerd af te zien van dit verzoek om onnodige maatschappelijke onrust te voorkomen.

De firma L’Ortye heeft er desondanks voor gekozen om het onderzoek in de kern Vaesrade door te zetten en heeft  inmiddels bewoners persoonlijk benaderd. De gemeenteraad heeft middels een aangenomen motie tijdens de raadsvergadering van 8 november j.l. richting  L’Ortye haar ongenoegen geuit over deze handelswijze.