Geen gemeenteraadsverkiezingen in de ONS-gemeenten, wel referendum (09-03-2018)

Dit item is verlopen op 01-04-2018.

Op 21 maart 2018 vinden de landelijke gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Op die dag vindt er ook een raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Omdat de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen  per  1 januari 2019 samen verder gaan als de nieuwe gemeente Beekdaelen, vinden de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe raad van Beekdaelen later plaats, namelijk op 21 november 2018.

Inwoners van de ONS gemeenten ontvangen dan ook geen  stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar wel een stempas voor het referendum.

Meer weten over het raadgevend referendum?

Kijk op https://www.referendum-commissie.nl/referendum-wiv-2017