Collectieve zorgverzekering Zuid-Limburg Pakket van VGZ (09-11-2017)

Dit item is verlopen op 01-01-2018.

De Zuid-Limburgse gemeenten bieden gezamenlijk met VGZ het Zuid Limburg pakket aan.

Dit is een zorgverzekering bestaande uit een basisverzekering en aanvullende verzekering speciaal samengesteld voor mensen met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm.

Deze verzekering biedt ruime dekkingen. Daarnaast is het eigen risico verzekerd en zijn er vergoedingen voor de eigen bijdragen vanuit de Wmo. Wanneer u een inkomen heeft tot 150% van de bijstandsnorm ontvangt u de komende weken mogelijk een aanbod van VGZ. Denkt u dat u tot deze doelgroep behoort, maar u heeft niets ontvangen van VGZ? Voor meer informatie over het Zuid-Limburg pakket kunt u contact opnemen met VGZ op tel. 0800 – 250 00 10.

ISD Kompas, de sociale dienst van Voerendaal, Simpelveld en Nuth beschouwt de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) als passende en toereikende voorliggende voorzieningen ten aanzien van medische kosten. Dit houdt in dat u geen bijzondere bijstand meer kunt aanvragen voor medische kosten. Dus ook niet meer voor de eigen bijdrage vanuit de Wmo. Wanneer u echter het Zuid Limburg pakket heeft afgesloten, kunt u onder bepaalde voorwaarden mogelijk wel nog in aanmerking komen voor vergoeding uit bijzondere bijstand voor medische kosten.

Het Zuid-Limburg Pakket van VGZ kan voor mensen met hoge medische kosten aantrekkelijk zijn. De eigen bijdrage van de Wmo en het eigen risico zijn immers afgedekt. Omdat de gemeente Nuth uw gezondheid belangrijk vindt, biedt de gemeente een tegemoetkoming in de kosten van de premie voor mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm van €120. Een aanvraag voor deze tegemoetkoming kunt u vanaf maart 2018 doen via www.isd-kompas.nl

Heeft u vragen over het Zuid Limburg pakket in relatie tot bijzondere bijstand, of wilt u weten hoe deze vergoeding kunt aanvragen? Neem dan op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur contact op met een zorgcoach van ISD Kompas op (Voerendaal: 045-5659188, Nuth: 045-5659270, Simpelveld: 045-5659187).

Heeft u vragen over het Zuid Limburg pakket dan kunt u contact opnemen met VGZ:

VGZ Zuid-Limburgpakket
T: 0800 - 250 00 10
W: www.vgz.nl/zuidlimburg

Meer informatie over de zorgverzekering

Met vragen over de zorgverzekering, ook in relatie tot bijzondere bijstand en WMO, kunt u tevens terecht tijdens de spreekuren op 13 december 2017:
Simpelveld: 9.30-11.00
Voerendaal: 12.00-13.30
Nuth: 14.00-15.30

Aanmelden bij VGZ kan eenvoudig online

Ga hiervoor naar www.gezondverzekerd.nl/vgz en klik op uw gemeente. U vindt hier alle informatie over het VGZ Zuid-Limburgpakket en u kunt zich direct aanmelden.