Afwaardering maximum snelheid Uitleggersweg tussen Nuth en Wijnandsrade (10-05-2017)

Dit item is verlopen op 01-07-2017.

In opdracht van de Raad van de gemeente Nuth, en na goedkeuring van de Politie Limburg-Zuid, heeft B&W besloten om de maximum snelheid in de Uitleggersweg af te waarderen van 80km/uur naar 60km/uur.

De Uitleggersweg (tussen Nuth en Wijnandsrade) betreft de enige doorgaande verharde weg tussen deze kernen. Van oudsher hebben dergelijke doorgaande wegen de maximum snelheid van 80km/u. Echter betreft de Uitleggersweg een weg met dusdanige (fysieke) inrichting, dat deze maximum snelheid met name voor fietsers niet meer verantwoord is.

De weginrichting is hier qua markering reeds op ingericht door middel van fietssuggestiestroken. Om het besluit af te ronden zullen binnen afzienbare tijd de betreffende verkeersborden (maximum snelheid  van 60km/uur) worden bijgeplaatst.

Heeft u vragen over deze maatregel? Bel 14045 of mail naar gemeente@nuth.nl