Afkoppelen hemelwater Basisschool en Gymzaal  te Schimmert (18-07-2017)

Dit item is verlopen op 01-09-2017.

In de periode 17 juli t/m 18 augustus 2017 (schoolvakantie) worden rioleringswerkzaamheden ter plaatse van de school en de gymzaal en Schimmert uitgevoerd.

Ter plaatse worden voorzieningen getroffen om het hemelwater van de daken van de gymzaal, de school en dat van de speelplaats ondergronds op te vangen en vertraagd af te voeren naar de gemengde riolering in de Sint Remigiusstraat. Hierdoor wordt het riool minder belast bij hevige regenval/noodweer. Deze ondergrondse berging kan op enig moment ruim 500 kubieke meter (500.000 liter) water bergen en vervolgens vertraagd laten afstromen naar de riolering in de Sint Remigiusstraat als daar weer meer ruimte in de riolering is. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van de Kreeke Wegenbouw uit Nuth.

Dit werk is de start van een groter geheel aan maatregelen die de komende jaren in Schimmert worden getroffen om de wateroverlast bij hevige regenval/noodweer in Schimmert te verminderen of zelfs plaatselijk te voorkomen. De Gemeente Nuth heeft ten behoeve van de planvorming samengewerkt met adviesbureau RoyalHaskoningDHV uit Maastricht-Aachen Airport en Lapinus Fibres uit Roermond 

Het infiltrerende vermogen van de onderliggende bodem ter plaatse is minimaal (leem/Löss), daarom is gekozen voor een dichte ondergrondse buffervoorziening. Dit houdt in dat de steenwolblokken worden ingepakt in waterdicht folie.
Om het regenwater te bergen wordt een ondergrondse “koffer” van steenwolblokken aangebracht. Deze steenwolblokken worden geleverd door de firma Lapinus Fibres (onderdeel van Rockwool B.V.) Roermond). Normaliter worden deze blokken gebruikt voor warmte-isolatie doeleinden. De speciaal geproduceerde steenwol is zeer goed waterdoorlatend/-absorberend en heeft een porositeit van ca. 93%. Dit houdt in dat in 1 kubieke meter steenwolblokken ca. 930 liter water kan worden opgenomen en doorstromen. De doorlatendheid is nagenoeg gelijk aan grof zand. Het voordeel van steenwol i.p.v. kunststof kratten is dat het systeem goedkoper in aanleg is en het bij een eventuele beschadiging normaal blijft functioneren, zelfs als er bijvoorbeeld een paal/gat in geboord zou worden of als er wortels van een boom in groeien.

De ondergrondse berging wordt gemaakt onder het schoolplein aan de voorzijde van de school en in het pad naar de speeltuin tussen de school en de gymzaal. Zie bijgevoegde tekening voor details.

Het werk is opgesplitst in 2 fasen. De eerste fase bestaat uit het aanbrengen van de ondergrondse buffervoorziening in het pad naar de speeltuin en de speelplaats van de school, waarbij tevens de dakafvoeren van de voorzijden en zijkanten van school en gymzaal worden aangesloten op deze buffer. In het najaar (herfstvakantie) worden de dakafvoeren aan de achterzijde van de school en de gymzaal en de kolken van de speeltuin aangesloten op de buffer. Dit om het speelplezier in de speeltuin in de zomervakantie niet te hinderen.

Mocht u over deze werkzaamheden aanvullende informatie willen hebben dan kunt u contact opnemen met de Gemeente Nuth via telefoonnummer 14 045 (receptie).