Vooroverleg omgevingsvergunning

 • Beschrijving

  • Wanneer uw plan afwijkt van het bestemmingsplan, of als het nog niet zeker is of uw plan past in het bestemmingsplan, dan kunt u een vooroverleg aanvragen.
  • Dit houdt in dat u het college verzoekt om in principe medewerking te verlenen aan uw plan.
  • Een vooroverleg kunt u online aanvragen.

  Direct aanvragen

 • Kosten

  Kosten

  Kosten vooroverleg
  Product Prijs
  Enkelvoudige aanvraag €100,-
  Meervoudige aanvraag   €200,-

                                                                                                                            

 • Regelen

  Regelen

  U kunt een vooroverleg online aanvragen.

  De gemeente maakt een verkenning waaruit blijkt of uw initiatief met een planologische procedure (bestemmingsplan of afwijking) mogelijk gemaakt kan worden. Deze inschatting maken wij door het (bouw)plan te beoordelen op grond van het meest recente gemeentelijk, provinciaal en rijksbeleid.

  Vervolgens brengt de gemeente in kaart welke aspecten bij de ontwikkeling van het (bouw)plan een rol spelen. Dit zijn bijvoorbeeld ecologische waarden, verkeer, archeologie, cultuurhistorie, enzovoorts.

  Aan de hand van bovengenoemde stappen wordt een inschatting van de haalbaarheid van het plan gemaakt. Als daaruit blijkt dat uw initiatief niet of gedeeltelijk haalbaar is, geven wij denkrichtingen over hoe het wel haalbaar kan worden.

  Op basis van de beoordeling nemen burgemeester en wethouders een besluit over uw verzoek. U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het genomen besluit. Als de gemeente een positief besluit heeft genomen kunt u het plan verder uitwerken en een formele aanvraag indienen.

  Let op!
  Het vooroverleg is geen wettelijke aanvraag. Hieraan kunt u niet het recht ontlenen dat het ruimtelijk initiatief ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Wel krijgt u duidelijkheid of de gemeente wel of niet achter het initiatief staat. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen het besluit.

 • Kosten

  Meer informatie

  Leges tarievenoverzicht

Pagina opties