Vestiging vanuit het buitenland

 • Beschrijving

  • Indien u vanuit het buitenland naar de gemeente Nuth verhuist of het komende half jaar minimaal vier maanden in Nederland bent moet u zich binnen vijf dagen na aankomst persoonlijk inschrijven bij de gemeente.
  • Maak een afspraak om uw verhuizing vanuit het buitenland door te geven.
  • Alle meeverhuizende gezinsleden moeten meekomen naar de afspraak. 

  Afspraak maken

 • Kosten

  Kosten

  Aan de aangifte en verwerking van een eerste inschrijving uit het buitenland zijn geen kosten verbonden.

 • Regelen

  Regelen

  Om u in te schrijven bij de gemeente Nuth zijn er drie mogelijkheden:

  1. U heeft de Nederlandse nationaliteit. Woonde u eerder in Nederland, komt u voor het eerst naar Nederland of woonde u voor 1994 voor het laatst in Nederland? Maak dan een afspraak bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
  2. U heeft niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel rechtmatig verblijf. Rechtmatig verblijf heeft u als een verblijfsvergunning heeft of afkomstig bent uit een lidstaat van de Europese Unie. Maak dan een afspraak bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
  3. U heeft niet de Nederlandse nationaliteit en geen rechtmatig verblijf. U heeft een geldige verblijfsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Daarna maakt u een afspraak om u in te schrijven bij de gemeente Nuth. Uw inschrijving is definitief zodra de gemeente een melding van de IND krijgt dat u rechtmatig in Nederland verblijft.

  De aangifte van uw vestiging wordt direct in behandeling genomen. De gemeente toetst de door u aangeleverde stukken op echtheid en vraagt uw persoonsgegevens op vanuit de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Zodra u aan alle wettelijke eisen heeft voldaan wordt u ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging.

 • Meenemen

  Meenemen

  Bij de aanvraag vanuit het buitenland naar de gemeente Nuth neemt u het volgende mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs (waaruit de nationaliteit blijkt) van iedere persoon die ingeschreven wordt;
  • Bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND;
  • Als u geboren bent in het buitenland: gelegaliseerde brondocumenten, zoals een recent uittreksel van de geboorteakte, een uittreksel van de huwelijksakte, een uittreksel van de echtscheidingsakte of uittreksel van de overlijdensakte van uw partner. Voor meer informatie hieromtrent neem telefonisch contact op met de gemeente Nuth;
  • Voor burgers afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba: een bewijs van uitschrijving;
  • Een huurcontract van uw woning of toestemming van de hoofdbewoner bij wie u gaat inwonen.
 • Kosten