Uittreksel burgerlijke stand

 • Beschrijving

  • Een uittreksel uit de burgerlijke stand wordt door de gemeente opgemaakt bij geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap en overlijden.  
  • U kunt een uittreksel uit de burgerlijke stand alleen verkrijgen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
  • Het uittreksel burgerlijke stand wordt binnen vijf werkdagen thuisgestuurd.

  Uittreksel burgerlijke stand direct online aanvragen

 • Kosten

  Kosten

  De kosten voor een uittreksel burgerlijke stand bedragen € 12,90.

 • Regelen

  Regelen

  U kunt het uittreksel of afschrift op drie manieren aanvragen:

  • Online. U logt in met DigiD. U betaalt met iDeal en krijgt het uittreksel binnen vijf werkdagen thuisgestuurd. 
  • Op afspraak. U kunt op het afgesproken moment terecht bij de publieksbalie in het gemeentehuis.  U kunt het uittreksel gelijk meenemen. De kosten voldoet u bij de aanvraag contant of met pin.
 • Meenemen

  Meenemen

  Bij de aanvraag van een uittreksel burgerlijke stand neemt u het volgende mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs.

  Bent u door iemand gemachtigd om een uittreksel burgerlijke stand aan te vragen, dan neemt u mee:

  • Het machtigingsformulier;
  • Uw eigen identiteitsbewijs;
  • Een geldig identiteitsbewijs of kopie ervan van de persoon die u gemachtigd heeft.
 • Voorwaarden

  Voorwaarden

  Een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand is een afschrift van persoonsgegevens die vermeld staan in een akte. Er zijn verschillende soorten aktes:

  • Uittreksel geboorteakte. Hiermee bewijst u dat u in de gemeente Nuth geboren bent. In het uittreksel staan de geboortegegevens vermeld (naam, oudergegevens, geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats). Personen die in het uittreksel vermeld staan (bijvoorbeeld de ouders) mogen deze aanvragen.
  • Uittreksel overlijdensakte. Hiermee wordt bewezen dat het overlijden in Nuth heeft plaatsgevonden. In het uittreksel staan de overlijdensgegevens vermeld (naam, plaats en tijd van overlijden). Dit uittreksel wordt verlangd door instanties als verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen die uitbetalingen en pensioenen uitkeren ingeval van overlijden. Een uittreksel van een overlijdensakte mag door de erfgenamen of de gevolmachtigden worden aangevraagd.
  • Uittreksel huwelijksakte of geregistreerd partnerschap. Hiermee bewijst u dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap in Nuth heeft plaatsgevonden. In het uittreksel staan de huwelijks- of partnerschap gegevens vermeld (volledige gegevens van het echtpaar, datum en plaats van het huwelijk, namen van de getuigen). Dit uittreksel heeft u onder andere nodig voor een aantal notariële zaken of een aanvraag voor echtscheiding/ontbinding.
  • Uittreksel echtscheidingsakte of ontbinding partnerschap. Hiermee bewijst u dat de  echtscheiding of ontbinding heeft plaatsgevonden. In dit uittreksel staan de echtscheidings- of ontbindingsgegevens vermeld (volledige namen van de ex-partners, plaats en datum van de echtscheiding). Dit uittreksel heeft u onder andere nodig voor een aantal notariële zaken en voor het aangaan van een nieuw huwelijk of partnerschapsregistratie.

Pagina opties