Stookontheffing

 • Beschrijving

  • Voor het stoken van vuur heeft u een ontheffing nodig.
  • Een aanvraag voor een stookontheffing dient u online in.
  • U dient de aanvraag uiterlijk drie weken voordat u wilt gaat stoken in.
  • Stoken zonder stookontheffing is verboden.

  Direct aanvragen

 • Kosten

  Kosten

  Een toegewezen stookontheffing kost €165,00.

 • Regelen

  Regelen

  U kunt de aanvraag voor een stookontheffing op twee manieren aanvragen:

  • Online. U logt in met DigiD en betaalt met Ideal.  
  • Op afspraak. U kunt op het afgesproken moment terecht bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
 • Voorwaarden

  Voorwaarden

  Voor het stoken gelden de volgende voorwaarden:

  • Het perceel ligt buiten de bebouwde kom.
  • De afstand tussen de brandhaard en opstal is minimaal 30 meter.
  • De afstand tussen de brandhaard en een houtopstand (één of meer bomen, hakhout, een houtwal, een grotere (lint)begroeiing van heesters en struiken, een beplanting van bosplantsoen, een struweel of een heg) is minimaal 75 meter.
  • De ontheffing wordt aangevraagd door de eigenaar of de gebruiker van het perceel.
  • De ontheffing is vijf jaar geldig en gebonden aan de persoon die de ontheffing heeft aangevraagd. De ontheffing is dus niet overdraagbaar.
  • Minimaal 24 uur van te voren meldt u telefonisch of via email dat u wilt beginnen met stoken. U geeft bij de melding het nummer van de stookontheffing en de datum van de verleende stookontheffing door. Na bevestiging van de gemeente kunt u daadwerkelijk starten met stoken.

  Het stookverbod geldt niet als er sprake is van vuur door middel van kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden. Ook geldt het stookverbod niet als het een vuur is om op te koken, bakken en braden, mits het geen brandgevaar oplevert voor de omgeving.

Pagina opties