Reclameborden (tijdelijke publiciteitsborden)

 • Beschrijving

  • U heeft de mogelijkheid om voor uw evenement of uw publiekelijke mededeling maximaal tien reclameborden te plaatsen op/bij de door het aangewezen locaties binnen gemeente Nuth.
  • Deze locaties zijn opgedeeld in zogenaamde routes waarbij rekening is gehouden met het gestelde limiet van vijf borden per woonkern binnen gemeente Nuth per aanvrager.
  • Een aanvraag voor het plaatsen van reclameborden dient u online in.

  Direct aanvragen

 • Kosten

  Kosten

  Aan de aanvraag voor het plaatsen van reclameborden zijn geen kosten verbonden.

 • Regelen

  Regelen

  U dient de aanvraag voor het plaatsen reclameborden online in. Het voornemen tot het plaatsen van borden moet minimaal drie weken voorafgaand aan de plaatsing bij de gemeente worden gemeld. Plaatsing van een bord is pas toegestaan nadat de melding door de gemeente is geaccepteerd en de toestemming is bevestigd.

 • Voorwaarden

  Voorwaarden

  • Tijdelijke publiciteitsborden mogen uitsluitend worden geplaatst op de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaatsen (zie lijst aangewezen plaatsen tijdelijke publiciteitsborden). Deze aangewezen plaatsen zijn verdeeld in twee routes, de A-route en de B-route.
  • Per evenement mogen maximaal 10  tijdelijke publiciteitsborden (alleen mogelijk in route A) worden geplaatst.
  • Per locatie is slechts één bord toegestaan.
  • De publiciteitsborden mogen maximaal 120 cm hoog en maximaal 85 cm breed zijn.
  • De publiciteitsborden mogen maximaal twee weken voorafgaand aan het evenement tot uiterlijk één dag na het evenement worden geplaatst.
  • Uiterlijk op de tweede dag na het evenement dienen de borden te zijn verwijderd.
  • Overblijfselen van vernielde borden dienen door belanghebbende te worden opgeruimd. Blijft deze in gebreke dan worden de noodzakelijke werkzaamheden tot verwijdering door de gemeente op kosten van belanghebbende verricht.
  • Het plaatsen van reclame-, bewegwijzering- en andere handelsreclameborden is niet toegestaan.
  • Het plaatsen van publiciteitsborden in het buitengebied is niet toegestaan.
  • Indien geen vergunning is afgegeven of niet conform vergunning is geplaatst zal toepassing  van bestuursrechtelijke handhaving  plaatsvinden.
  • Voor landelijke, provinciale en gemeentelijke verkiezingen zullen door de gemeente aparte voorzieningen worden getroffen ten behoeve van het voeren van campagnes.

  Legale reclame-uitingen

  De volgende reclame-uitingen worden door gemeente Nuth als legaal beschouwd:

  • Borden waarvoor een vergunning is verstrekt, dan wel duidelijke bouwborden die gedurende de bouwfase geplaatst zijn (onder voorwaarde);
  • Makelaarsborden met te koop en te huur worden als legaal beschouwd (mits op terrein van aangeboden object).
 • Extra 1

  Kalender

  Het reserveren van locaties voor de plaatsing van reclameborden is niet mogelijk. Recht op plaatsing geschiedt volgens het meldingsprincipe "wie het eerst komt".

  Om u optimaal van dienst te kunnen zijn hebben wij een “kalender” voor het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden (reclameborden) op onze website geplaatst. Zo weet u of het plaatsen van uw reclameborden aan de door u gewenste route mogelijk is tijdens de door u geplande periode.

Pagina opties