Overlijdensaangifte

 • Beschrijving

  • Aangifte van overlijden doet u binnen zes werkdagen in de gemeente van overlijden.
  • Meestal geeft de uitvaartondernemer bij de gemeente aan dat iemand overleden is.  
  • U maakt een afspraak voor het doorgeven van de overlijdensaangifte of geeft dit digitaal door met behulp van eHerkenning. 

  Digitaal overlijdensaangifte doen

 • Kosten

  Kosten

  Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden.
  Wilt u later nog een uittreksel van de overlijdensakte aanvragen dan bedragen de kosten â‚¬ 12,80.

 • Regelen

  Regelen

  Na het overlijden van een familielid hebben de nabestaanden veel zaken te regelen. Naast het op de hoogte stellen van de familieleden en de huisarts en het inschakelen van een uitvaartonderneming dient de gemeente binnen zes werkdagen een aangifte van overlijden te ontvangen. Meestal zal de uitvaartondernemer aangifte doen bij de gemeente. 

  De overlijdensaangifte kunt u op twee manieren doorgeven:

  • Online (alleen voor uitvaartondernemers). U logt in met eHerkenning. U krijgt per e-mail een verlof tot begraven of cremeren en de akte van overlijden toegestuurd. De fysieke documenten worden tevens aangetekend naar uw postadres gestuurd. Vooraf maken wij met u hier specifieke procesafspraken over. 
  • Op afspraak. U kunt op het afgesproken moment terecht bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

  Let op: 

  Doet u voor de eerste keer digitaal aangifte van overlijden? Geef dan eenmalig uw gegevens (de naam van uw organisatie, de gemachtigde medewerker(s) en uw KVK nummer) door via ons e-mailadres gemeente@nuth.nl of telefonisch via het telefoonnummer 14 045. 

 • Meenemen

  Meenemen

  Bij de overlijdensaangifte neemt u het volgende mee:

  • Verklaring van overlijden van de arts of lijkschouwer;
  • Eventueel het trouwboekje;
  • Geldig identiteitsbewijs (van aangever).
 • Extra 1

  Uitstel van begraven of crematie

  Er kunnen zich situaties voordoen waardoor de begrafenis of crematie niet uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden kan plaatsvinden, bijvoorbeeld door familieomstandigheden. Voor uitstel van begraven of cremeren tot na de zesde werkdag is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente waar het lijk zich bevindt. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.

 • Kosten

Pagina opties