Nederlander worden

 • Beschrijving

  • Als niet-Nederlander kunt u door optie of door naturalisatie Nederlander worden.
  • Bekijk eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u aan de voorwaarden voldoet.
  • Maak een afspraak voor het aanvragen van het Nederlanderschap.

  Afspraak maken

 • Kosten

  Kosten

  Zowel aan de optie- als aan de naturalisatieprocedure zijn kosten verbonden. Wanneer u het verzoek indient, moet u ook meteen deze kosten betalen. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn, kijk op www.ind.nl.

 • Regelen

  Regelen

  U maakt een afspraak voor het verkrijgen van het Nederlanderschap door optie of naturalisatie.

 • Meenemen

  Meenemen

  Bij uw aanvraag om Nederlander te worden neemt u het volgende mee:

  • Uw verblijfsvergunning;
  • Uw geldige paspoort of een ander reisdocument;
  • Andere documenten over uw persoonlijke situatie, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte (indien nog niet eerder ingeleverd);
  • Het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma).

  Let op!
  De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.

 • Extra 1

  Optie

  De snelste manier om Nederlander te worden is de optieprocedure. De optieprocedure is goedkoper en u bent niet verplicht in te burgeren. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. De voorwaarden zijn onder andere:

  • U bent meerderjarig;
  • U heeft een verblijfsvergunning;
  • U bent het kind van immigranten;
  • U heeft geen nationaliteit, maar woont hier al 3 jaar (u bent dan staatloos);
  • U woont hier vanaf uw 4e jaar;
  • U heeft de AOW leeftijd bereikt en woont hier 15 jaar;
  • U bent oud-Nederlander;
  • U ben minstens 3 jaar getrouwd met een Nederlander en woont hier 15 jaar.

  Voldoet uw situatie aan de eisen? Dan hoeft u alleen maar een verklaring af te leggen dat u Nederlander wilt worden. Dit heet de optieverklaring. Daarna controleert de gemeente of u voldoet aan alle eisen. Zo ja, dan stuurt de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U krijgt daar een optiebevestiging uitgereikt. En u moet de verklaring van verbondenheid afleggen. Daarna wordt u Nederlander. Deze optieprocedure duurt maximaal 13 weken.

 • Extra 2

  Naturalisatie

  Als u niet voor de optieprocedure in aanmerking komt, dan kunt u Nederlander worden door naturalisatie. U dient het naturalisatieverzoek in bij de gemeente. De gemeente vertelt u welke documenten u nodig heeft. De gemeente geeft u informatie over de kosten en de gevolgen voor uw oude nationaliteit. De gemeente stelt vervolgens een advies op. Dit stuurt zij samen met uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND neemt de beslissing. Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan wordt u uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie waar u het naturalisatiebesluit krijgt uitgereikt. De naturalisatieprocedure duurt maximaal één jaar.

 • Kosten

Pagina opties