Naam wijzigen

 • Beschrijving

  • Alle gemeenten bewaren de actuele gegevens van hun inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • U kunt uw voor- of achternaam wijzigen.
  • Voor het wijzigen van uw voornaam dient u een verzoek in bij de rechtbank.
  • Voor het wijzigen van uw achternaam dient u een verzoek in bij de Dienst Justis.
  • Voor meer informatie over het wijzigen van uw voor- of achternaam kunt u een afspraak maken bij de gemeente Nuth.

  Afspraak maken

 • Regelen

  Regelen

  Als u informatie wenst over de wijziging van uw voor- of achternaam kunt u hiervoor op afspraak terecht bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Neem uw geldige identiteitsbewijs mee.

 • Extra 1

  Voornaam wijzigen

  Wilt u uw voornaam veranderen, dan moet u via een advocaat een officieel verzoek indienen bij de rechtbank. Bijvoorbeeld omdat u uw voornaam lelijk vindt of uw voornaam niet meer bij u past, vanwege een geslachtsverandering. Na de uitspraak van de rechtbank wijzigt de gemeente uw voornaam in haar administratie.

 • Extra 2

  Achternaam wijzigen

  Wilt u uw achternaam veranderen, dan dient u een verzoek in bij de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Een verzoek tot naamswijziging kan worden ingediend indien:

  • Uw naam op zichzelf of in verband met uw beroep, maatschappelijk positie of persoonlijke hoedanigheid van de betrokkene kennelijk onwelvoeglijk of bespottelijk is.
  • Uw naam zo veelvuldig voorkomt dat zij onvoldoende onderscheidend vermogen heeft.
  • Uw naam van vreemde herkomst is of onjuist gespeld is in de akten van de burgerlijke stand.
  • U meerderjarig bent en u uw achternaam wilt wijzigen in die van uw verzorger, van uw ouder of in uw oorspronkelijke geslachtsnaam.

Pagina opties