Monumenten

 • Beschrijving

  • Voor iedere verandering aan een monument bijvoorbeeld verbouw, verbetering of onderhoud, is een omgevingsvergunning noodzakelijk.
  • Voor het veranderen van een monument vraagt u een omgevingsvergunning aan via het omgevingsloket online.

  Direct naar het Omgevingsloket

 • Kosten

  Kosten

  Het behandelen van de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘wijzigen van een monument’ kost € 825. Als de bouwkosten van de uit te voeren vergunningplichtige werkzaamheden minder dan € 15.000 bedragen, worden de legeskosten verlaagd van € 825 naar € 220.
  Voor de omgevingsvergunning voor de activiteit “bouwen” en activiteit “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” gelden de standaard kosten.

 • Regelen

  Regelen

  U kunt een omgevingsvergunning voor de activiteit monumenten op drie manieren aanvragen:           

  Bij de aanvraag voegt u twee PDF-documenten toe met daarin de bestaande en de nieuwe situatie met:

  • Kadastrale situatietekening van de terreininrichting: het betreffende object en de omliggende bebouwing.   
  • Tekeningen op schaal 1:100 met plattegronden inclusief beoogd gebruik, doorsneden, geveltekeningen inclusief aangrenzende bebouwing, details, bestemmingen, materialen, kleuren en relevante installaties.
  • Foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing.   
  • Bij een inpandige wijziging: tekeningen en foto's van het interieur.
  • Bij restauratie- of herstelwerkzaamheden:
   • gebrekenplan, bijvoorbeeld rapport Monumentenwacht, tekeningen en foto's.
   • bouwhistorisch onderzoek in relatie tot de te wijzigen monumentale waarden.
   • restauratieplan, bijvoorbeeld werk- of bestekomschrijving en tekeningen.

  Mogelijk is voor het restaureren en verbouwen van een monument een omgevingsvergunning nodig voor de activiteiten “wijzigen monument, bouwen als ook handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”.  Aan elk van deze activiteiten zijn kosten verbonden.

 • Kosten

Pagina opties