Milieu

 • Beschrijving

  • Gemeente Nuth participeert in de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg.
  • Voor de gemeente Nuth voert de RUD alle taken uit met betrekking tot vergunning, toezicht en handhaving op milieugebied.

  Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

 • Regelen

  Regelen

  Samen met de 18 Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg werkt de RUD aan een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bedrijven in de regio.

  Voor u als burger of bedrijf blijft de gemeente het eerste aanspreekpunt voor het aanvragen van vergunningen of bij vragen over toezicht en handhaving, tenzij het duidelijk, uitsluitend en alleen, milieuactiviteiten betreft. In het laatste geval kunt u rechtstreeks contact opnemen met de RUD.

 • Extra 1

  Contact of milieuklacht

  Indien sprake is van een klacht waarbij, naar uw mening, een snelle actie van de Provincie nodig is wordt u geadviseerd de Provinciale Milieumeld- en klachtentelefoon te bellen. Hiervoor belt u naar het telefoonnummer 045 361 7070. Deze milieu meldingen en klachten telefoon is 24 uur per dag bereikbaar, ook in de weekenden. Uiteraard kunt ook uw milieuklacht digitaal indienen.

 • Extra 2

  Mandaatbesluit

  Het mandaatbesluit gemeente Nuth en RUD Zuid-Limburg per 01-01-2017 kunt u online inzien.

Pagina opties