Melding doorgeven

 • Beschrijving

  • De gemeente heeft de zorg voor de woonomgeving en het onderhouden en beheren hiervan.
  • Dit zijn plekken die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals bijvoorbeeld straten, speelterreinen, groenvoorzieningen of voetpaden. 
  • Ziet u dat straatverlichting niet werkt of een stoeptegel kapot is? Is ergens afval gedumpt of heeft u een klacht over hondenpoep? Dan horen wij dit graag van u.

  Melding doorgeven

 • Regelen

  Regelen

  U kunt uw melding over het onderhoud en beheer van uw woonomgeving online doorgeven. Omschrijf de melding zo duidelijk mogelijk, zodat onze medewerkers weten waarmee ze aan de slag moeten. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw melding per e-mail. Wij registeren de melding en nemen deze verder in behandeling. Kleine gebreken in de buurt kunnen we vaak snel verhelpen. Duurt het langer, dan informeren wij u.

  Kan uw melding niet wachten tot de volgende werkdag of is er sprake van een gevaarlijke situatie voor mens of dier? Geef dan uw melding telefonisch door via 14 045.

 • Extra 1

  Groen

  De gemeente Nuth beheert de openbare groenvoorzieningen. Hinder met betrekking tot gemeentelijke groenvoorzieningen, zoals een omgevallen boom op de rijweg of boom, bermen of plantsoenonderhoud, kunt u online melden. Geef bij uw melding altijd een duidelijke omschrijving van de locatie en indien bekend is of deze melding betrekking heeft op particuliere of openbare groenvoorziening.

  Handig om te weten:

  • Gemeentelijke gazons worden één keer per twee weken gemaaid.
  • Bermen worden twee keer per jaar, in juni en oktober, gemaaid.
  • Onkruid op verhardingen wordt geborsteld en/of gebrand.
 • Extra 2

  Openbare verlichting

  Binnen de gemeente Nuth onderhoudt het bedrijf Ziut de openbare verplichting. Ziet u binnen de gemeente straatverlichting die niet goed werkt, dan kunt u dit online doorgeven. Geef bij uw melding altijd een duidelijke omschrijving van de soort melding (zoals bijvoorbeeld de lichtmast brandt niet, is aangereden of vernield) en de locatie van de melding. Indien bekend kunt u tevens het lichtmastnummer (sticker op de lantaarnpaal) doorgeven.

  Handig om te weten:

  • Ziut streeft ernaar om de melding binnen 14 dagen op te lossen.
  • Soms ligt het probleem niet bij de lantaarn zelf, maar in de bekabeling. In dat geval wordt uw melding doorgestuurd naar de netbeheerder.
 • Extra 3

  Afvalinzameling

  Binnen de gemeente Nuth is RD4 Reinigingsdiensten verantwoordelijk voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Voor alle vragen of meldingen rondom afvalinzameling vragen wij u rechtstreeks contact op te nemen met RD4. Bel 045- 543 7100 of stuur een bericht naar info@rd4.nl.

 • Extra 4

  Water

  De Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) is de drinkwaterleverancier voor alle huishoudens in Limburg. Daarnaast leveren zij ook leidingwater aan Limburgse bedrijven. Voor alle vragen of meldingen rondom water, zoals en calamiteit of storing in het drinkwater, vragen wij u rechtstreeks contact op te nemen met WML. Bel 0800-023 30 40.

 • Extra 5

  Geen melding maar een klacht?

  Een melding is iets anders dan een klacht. Bent u ontevreden over de manier waarop de gemeente Nuth zich heeft gedragen of bijvoorbeeld over een reactie of de duur van een afhandeling?  Dan kunt u online een klacht indienen.