Gehandicaptenparkeerkaart

 • Beschrijving

  • Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een (lichamelijke) beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren.
  • Een burger van en/of een instelling gelegen in de gemeente Nuth kan om verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart verzoeken.
  • Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen.
  • De parkeerkaart staat op naam van een persoon of instelling. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
  • De parkeerkaart is maximaal vijf jaar geldig.
 • Kosten

  Kosten

  De aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart kost € 80,00 voor een eerste aanvraag en € 30,00 voor een aanvraag in het kader van een heronderzoek/verlenging. 
  In dit laatste geval dient de aanvraag tijdig (vóór afloop van geldigheidsduur) zijn ingeleverd, anders wordt de aanvraag beschouwd en behandeld als eerste aanvraag en zijn de kosten alsnog € 80,00.

 • Regelen

  Regelen

  U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij WijZELF.

  Als u een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart indient zal een consulent van de gemeente contact met u opnemen. Een gehandicaptenparkeerkaart wordt meestal niet afgegeven voordat een geneeskundig onderzoek heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat de aanvraag wordt besproken met de arts van de GGD en/of medisch advies wordt opgevraagd bij de GGD.

 • Meenemen

  Meenemen

  Bij de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart neemt u het volgende mee:

  • Een geldige identiteitsbewijs;
  • Een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen.
 • Voorwaarden

  Voorwaarden

  Voor een gehandicaptenparkeerkaart kunnen in aanmerking komen:

  • Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen, die ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebben van langdurige aard, waardoor zij - met de gebruikelijke loophulpmiddelen - in redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen;
  • Passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen, die ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebben van langdurige aard, waardoor zij - met de gebruikelijke loophulpmiddelen - in redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen en die voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder;
  • Bestuurders en passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen, die ten gevolge van een aandoening of gebrek permanent rolstoel gebonden zijn;
  • Bestuurders en passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen, andere dan bedoeld onder a en b, die ten gevolge van een aandoening of gebrek aantoonbare ernstige beperkingen, andere dan loopbeperkingen hebben;
  • Het bestuur van instellingen ten behoeve van het personeel belast met het vervoer van bewoners die voldoen aan de criteria die genoemd zijn onder b, c en d.
 • Extra 1

  Diefstal of verlies

  Bij verlies of diefstal doet u aangifte bij de politie. Een kopie van dit proces-verbaal levert u in bij de gemeente, zodat een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart gemaakt kan worden. De einddatum van deze kaart zal dezelfde einddatum hebben als de gestolen/verloren kaart.

 • Extra 2

  Aanduiding op gehandicaptenparkeerkaart

  Op de gehandicaptenparkeerkaart wordt met een hoofdletter B aangegeven als het een gehandicapte bestuurder betreft en een hoofdletter P als het een gehandicapte passagier betreft. Een combinatie van beide is mogelijk. Een gehandicaptenparkeerkaart, bestemd voor een instelling wordt aangeduid met een hoofdletter I.

Pagina opties