Collectevergunning

 • Beschrijving

  • Als u voor een goed doel geld of goederen wilt inzamelen, dan dient u hiervoor bij de gemeente een collectevergunning aan te vragen.
  • Onder het inzamelen van geld of goed wordt ook begrepen het aanbieden van goederen of diensten, waarbij te kennen wordt gegeven dat dit voor een goed doel is bestemd.
  • Een collectevergunning vraagt u online aan.

  Direct aanvragen

 • Kosten

  Kosten

  Het aanvragen van een collectevergunning is gratis.

 • Regelen

  Regelen

  U kunt collectevergunning online aanvragen.  U dient de aanvraag minimaal acht weken voor aanvang van de inzameling in.

 • Voorwaarden

  Voorwaarden

  • Landelijke organisaties kunnen maximaal één week collecteren binnen het door het Centraal Bureau Fondsenwerving opgestelde collecterooster aangewezen periode;
  • Het collecteren vindt plaats in periodes van maximaal één week;
  • In de vrije periodes kunnen plaatselijke instellingen een  verzoek doen bij de gemeente om maximaal één week per jaar te collecteren. 
 • Extra 1

  Centraal Bureau Fondsenwerving

  Het Centraal Bureau Fondsenwerving onderzoekt of er voldoende waarborgen aanwezig zijn voor een verantwoorde fondsenwerving en besteding. Indien u een klacht heeft over een collecte, dan kunt u dit melden bij het CBF.

 • Extra 2

  Collecterooster

  Bij het beoordelen van uw aanvraag bekijkt de gemeente of de gevraagde periode past in het collecterooster. Hier staan alle collectes die een vergunning hebben. Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Een collecte of inzameling kan verboden worden als de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid in gevaar komt. De tijden waarbinnen gecollecteerd mag worden zijn van maandag t/m zaterdag van 10.00 uur ’s morgens tot 20.00 uur ’s avonds of korter als de collecte instelling hierom verzoekt.

Pagina opties