Bestemmingsplan wijzigen

 • Beschrijving

  • Een bestemmingsplan geeft aan waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, groen en natuur zijn toegestaan. Maar ook of u uw woning mag uitbreiden, of u op uw erf een berging mag bouwen enzovoorts.
  • Maak een afspraak voor het indienen van een verzoek tot het wijzigen van de bestemming van een stuk grond.

  Afspraak maken

 • Kosten

  Kosten

  De kosten voor het wijzigen van een bestemming zijn per plan verschillend. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

 • Regelen

  Regelen

  Voor het indienen van een verzoek tot het wijzigen van een bestemming maakt u een afspraak. Geef in de omschrijving bij deze afspraak de aard en omvang van het plan aan. Wilt u aanvullende bijlagen meesturen (zoals een schets, bij voorkeur op een kadastrale ondergrond) stuur dan een e-mail naar de gemeente Nuth.

  Er wordt beoordeeld of uw verzoek in overeenstemming is met het beleid van de gemeente, de provincie, het Rijk en met relevante wetgeving (Wet ruimtelijke ordening, Wet Milieubeheer, etc.). Vervolgens krijgt u bericht of aan uw verzoek kan worden meegewerkt of niet.

  Als aan uw verzoek kan worden meegewerkt, sluit de gemeente een overeenkomst met u. Daarna stelt de gemeente een bestemmingsplan op en wordt de bijbehorende procedure doorlopen. Reken er op dat dit tenminste 10 maanden duurt.

Pagina opties