Asbest

 • Beschrijving

  • Asbest levert grote risico's op voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u zich aan bepaalde regels houdt.
  • Als uw woning is gebouwd vóór 1994 dan is de kans groot dat er asbest in uw woning is verwerkt. Neem bij vragen contact op met de gemeente.
  • Via het Omgevingsloket kunt u een check doen of een sloopmelding volstaat of dat u een vergunning moet aanvragen voor het verwijderen van asbest.

  Direct naar het Omgevingsloket

 • Kosten

  Kosten

  Asbest en asbesthoudend afval kunnen gratis worden aangeboden op de Rd4-milieuparken.
  Aan het indienen van een sloopmelding zijn geen kosten verbonden.

 • Regelen

  Regelen

  Voor het verwijderen van asbest heeft u een sloopmelding nodig. Via het Omgevingsloket kunt u een sloopmelding indienen. Ook kunt u er een vergunning-check doen. Zo wordt duidelijk of u (naast de melding ook) een vergunning nodig heeft, bijvoorbeeld wanneer het een monument betreft.

  U geeft aan om hoeveel asbest het gaat en hoe het is verwerkt of opgeslagen.

  In verband met gezondheidsrisico’s mag u grote hoeveelheden asbest (meer dan 35m2 of losse buizen) niet zelf slopen. Hiervoor moet u een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf en asbestverwijderaar inschakelen.

  In bepaalde gevallen is het mogelijk dat u subsidie ontvangt voor het verwijderen van asbest. Meer informatie vindt u op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 • Kosten

Pagina opties