Samenstelling College

Ieder collegelid heeft een aantal onderwerpen in zijn of haar portefeuille. Zie hieronder de samenstelling van het college, hun contactgegevens en portefeuille.          

Désirée Schmalschläger

Schmalschläger
contactgegevens en taken Désirée Schmalschläger
FunctieBurgemeester
E-mailadresdesiree.schmalschlaeger@nuth.nl
Taken

Portefeuillehouder Bestuur en Veiligheid:

 • Openbare orde en veiligheid;
 • Handhaving;
 • Bestuurlijke samenwerking;
 • Herindeling;
 • Bestuur en bedrijfsvoering;
 • Communicatie;
 • Publieke dienstverlening;
 • Toerisme en recreatie;
 • Crisisnoodopvang.
Nevenfuncties
 • DB en AB lid Parkstad Limburg (onbezoldigd)
 • Voorzitter portefeuillehoudersoverleg financiën Parkstad Limburg (onbezoldigd)
 • Lid van portefeuillehoudersoverleg economie en toerisme Parkstad Limburg (onbezoldigd)
 • AB lid GR Veiligheidsregio Zuid Limburg (onbezoldigd)
 • Lid van Algemene vergadering van aandeelhouders IBA (onbezoldigd)
 • Voorzitter Health Foundation Limburg -Pennies from Heaven (onbezoldigd)
 • Jurylid Ondernemend Parkstad Limburg (OPL) Stichting Parkstad Limburg/Rabo Economy Award (onbezoldigd)
 • Bestuurslid GOTRA Stichting tot Bevordering professionele Dans Limburg (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting Hoge Fronten (onbezoldigd).

Harry Bakker

Bakker
contactgegevens en taken Harry Bakker
FunctieWethouder
E-mailadresharry.bakker@nuth.nl
Taken

Portefeuillehouder Ruimtelijke ordening, milieu en openbare ruimte:

 • Beheer openbare ruimte;
 • Grondbeheer;
 • Wegen;
 • Riolering;
 • Ruimtelijke ontwikkeling;
 • Ruimtelijke ordening;
 • Structuurvisie en woonbeleid;
 • Milieu, energie en duurzaamheid;
 • Accommodatiebeleid;
 • Gebouwenbeheer;
 • Grondbeleid en grondexploitatie;
 • Vergunningenbeleid;
 • Wabo;
 • Huisvesting statushouders;
 • Economische Zaken.
Nevenfuncties
 • Directeur Beheermaatschappij v.d. Velden BV (onbezoldigd)
 • Lid hoofdbestuur Trots op Nederland (onbezoldigd)
 • Bestuurslid politieke partij Trots Nuth (onbezoldigd) 
Politieke partijTrots Nuth

Ed Slangen

Slangen
contactgegevens en taken Ed Slangen
FunctieWethouder
AdresSchmeddingstraat 10
6361 AZ  Nuth
Telefoonnummer045-5244746
E-mailadresed.slangen@home.nl
Taken

Portefeuillehouder Welzijn:

 • Wet Maatschappelijke ondersteuning, inclusief ouderenbeleid, doelgroepenvervoer en AMW;
 • Kunst en Cultuur;
 • Bibliotheekbeleid;
 • Sociaal-cultureel werk incl. gemeenschapshuisvoorzieningen;
 • Onderwijs;
 • Jeugdbeleid (incl. KDV en PSW)
 • Gezondheidszorg;
 • Sport;
 • Onderhoud en beheer sportaccommodaties
 • Mobiliteit en openbaar vervoer;
 • Krimp.
Nevenfuncties
 • Hoofd SEH avond/nachtzorg (bezoldigd)
 • Secretaris NTS, Nederlandse Triage Standaard (onbezoldigd)
 • Penningmeester NVSHV, Nederlandse Spoed Eisende Hulp Vereniging (onbezoldigd)
 • Penningmeester ZVV de Keelkampers (onbezoldigd)
Politieke partijVVD

Fons Heuts

Heuts
contactgegevens en taken Fons Heuts
FunctieWethouder
AdresAlexanderstraat 1
6361 AN  Nuth
E-mailadresfons.heuts@nuth.nl
Taken

Portefeuillehouder Gemeenschapshuizen en bijzondere projecten:

 • Begraafplaatsen;
 • Gemeenschapshuizen Hulsberg, Schimmert en Vaesrade;
 • Samenvoeging Buitendienst;
 • Bijzondere projecten.
Nevenfuncties
 • Eigenaar Golfresidentie en openbare golf Brunssum (bezoldigd)
 • Eigenaar Autocenter Heuts Nuth (bezoldigd)
 • Beschermheer Harmonie St. Bavo (onbezoldigd)
 • Voorzitter politieke partij Burgerbelangen Nuth (onbezoldigd)
Politieke partijBurgerBelangen Nuth

Funs Pluijmaekers

Pluijmaekers
contactgegevens en taken Funs Pluijmaekers
FunctieWethouder
AdresDr. Poelsstraat 37
6336 TR  Hulsberg
Telefoonnummer045-4053711
E-mailadresfuns.pluijmaekers@nuth.nl
Taken

Portefeuillehouder Financiën en participatie:

 • Financiën;
 • Buitenring en aansluiting buitenring op A76;
 • Beleid Participatiewet;
 • Schuldhulpverlening, armoedebeleid;
 • Afval;
 • Archeologie;
 • Monumentenzorg;
 • Verkeer en Parkeerbeleid.

Nico van den Bergh

van den Bergh
contactgegevens en taken Nico van den Bergh
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresnico.van.den.bergh@nuth.nl
Nevenfuncties
 • Directeur Nederlands Centrum voor Overheidsdiensten (NCOD) (bezoldigd)
 • Voorzitter Kerkenraad Christelijke Gereformeerde Kerk De Open Hof te Scherpenzeel (onbezoldigd)
 • Teammanager voetbal JO 10-4 (onbezoldigd)