Fusie Onderbanken, Nuth en Schinnen

Op 17 december 2015 hebben de gemeenteraden van Schinnen en Onderbanken elk het intentiebesluit tot fusie genomen. Dit voorstel lag in beide gemeenten gelijktijdig voor. Vervolgens stemde de gemeenteraad van Nuth op 31 mei  2016 in met een fusie met de gemeenten Schinnen en Onderbanken. Met deze besluiten is een traject ingezet dat leidt tot een bestuurlijke fusie (herindeling) van de gemeenten per 1 januari 2019. Vanaf dan is gemeente Beekdaelen een feit! Lees meer informatie en het laatste nieuws op www.beekdaelen.nl.