Fusie Onderbanken, Nuth en Schinnen

Op 1 november 2016 hebben de gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen (ONS) het herindelingsontwerp vastgesteld.

Hierin staan de uitgangspunten van de herindeling van de drie gemeenten beschreven. Dit is een belangrijke stap op weg naar de nieuwe gemeente van ONS.
Vanaf heden tot en met 3 januari 2017 ligt het herindelingsontwerp ter inzage. In die periode kan iedereen een zienswijze hier op geven. Na de inzagetermijn formuleren de drie colleges een conceptreactie op de ingediende zienswijzen. Vervolgens worden deze, indien nodig, verwerkt in het herindelingsadvies dat in maart 2017 door de drie raden van Onderbanken, Nuth en Schinnen eensluidend wordt vastgesteld. Dit herindelingsadvies wordt via de Provincie aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gezamenlijk vaststellen van het herindelingsontwerp is de eerste belangrijke stap in het wettelijke traject dat uiteindelijk leidt tot een nieuwe gemeente op 1 januari 2019.

De gemeente ONS

Op dit moment gebruiken de gemeenten de afkorting ONS, als tijdelijke naam voor de nieuwe gemeente. Dit zijn de eerste letters van de drie gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. De nieuwe naam van de gemeente moet nog vastgesteld worden.

Tot 3 januari kan iedereen naamsuggesties, met een motivatie aandragen via www.fusie-ons.nl of via:  
Onderbanken:   gemeente@onderbanken.nl
Nuth:                   gemeente@nuth.nl
Schinnen:           info@schinnen.nl

Uit alle inzendingen worden drie namen gekozen waarop iedereen vanaf 12 jaar een stem mag uitbrengen. De naam met de meeste stemmen wordt aan de gemeenteraden voorgelegd.

Lancering fusiewebsite

Op 2 november lanceren de drie gemeenten ook de gezamenlijke fusiewebsite: www.fusie-ons.nl
De website vormt het eerste portaal naar de nieuwe gemeente. Geïnteresseerden vinden op de site alle informatie over de herindeling, kunnen hun mening achterlaten, een vraag stellen of gewoon kennismaken met ONS.

Folder en Onder-ONS-Tour

Ook aan inwoners die niet zelf op zoek gaan naar informatie, zal de vaststelling van het herindelingsontwerp, niet ongemerkt voorbij gaan. Na vaststelling wordt huis aan huis in de gemeenten ONS een folder verspreid met daarin uitleg over de herindeling, een tijdpad en een overzichtsfoto met een paar highlights van de nieuw te vormen gemeente.

Wie op zaterdagmiddag 12 november boodschappen gaat doen in Schimmert, Nuth, Schinveld of Oirsbeek kan de bestuurders van de drie gemeenten tegen het lijf lopen. Die dag gaan zij op “tour” in de nieuwe gemeente om de dialoog met inwoners aan te gaan. Onder het genot van een kop koffie bespreken zij graag de herindeling, de visie voor toekomst of beantwoorden vragen.