College B&W

Coalitieprogramma

Coalitieprogramma

De politieke afspraken van de coalitie voor de periode 2014-2018.

Over het College

Over het College

De taken van het college en het vergaderschema.

Samenstelling College

Samenstelling College

De burgemeester en wethouders en hun portefeuilles.