U bent hier : Home / Gemeente / Collegeleden

Collegeleden

D.H. (Désirée) Schmalschläger

D.H. Schmalschläger
contactgegevens en taken D.H. (Désirée) Schmalschläger
FunctieBurgemeester
E-mail adresdesiree.schmalschlaeger@nuth.nl
Taken

Portefeuille Bestuur en Veiligheid:

> Openbare orde en veiligheid;
> Handhaving; 
> Communicatie;
> Publieke dienstverlening;
> Bestuur en bedrijfsvoering
> Bestuurlijke samenwerking
> Economische zaken
> Toerisme en recreatie

 

L.H.M. (Bér) van den Heuvel

L.H.M. van den Heuvel
contactgegevens en taken L.H.M. (Bér) van den Heuvel
FunctieWethouder
E-mail adresber.van.den.heuvel@nuth.nl
Taken

Portefeuillehouder Beheer openbare ruimte

> Beheer openbare ruimte
> Grondbeheer
> Wegen
> Riolering
> Onderhoud en beheer sportaccommodaties
> Buitendienst
> Verkeer en Parkeerbeleid
> Mobiliteit en openbaar vervoer
> Buitenring en aansluiting buitenring op A76

Download de nevenfuncties van dhr. van den Heuvel


 

Politieke partijLeefbaar Nuth

R.J.M. (Ramon) Lucassen

R.J.M. Lucassen
contactgegevens en taken R.J.M. (Ramon) Lucassen
FunctieWethouder
AdresStruik 5
6333 BP  Schimmert
E-mail adresramon.lucassen@nuth.nl
Taken

Portefeuille: Ruimtelijke ordening en milieu: 

> Ruimtelijke ontwikkeling
> Ruimtelijke ordening
> Structuurvisie  en woonbeleid
> Milieu, energie en duurzaamheid
> Accommodatiebeleid
> Gebouwenbeheer
> Afval
> Grondbeleid en grondexploitatie
> Vergunningenbeleid
> Wabo
> Archeologie
> Monumentenzorg

Download de nevenfuncties van dhr. Lucassen


 

Politieke partijCDA

A.J.P.M.E. (Ed) Slangen

A.J.P.M.E. Slangen
contactgegevens en taken A.J.P.M.E. (Ed) Slangen
FunctieWethouder
AdresSchmeddingstraat 10
6361 AZ  Nuth
E-mail adresed.slangen@home.nl
Taken

Portefeuille Welzijn:

> Kunst en cultuur
> Bibliotheekbeleid
> Sociaal- cultureel werk incl. gemeenschapshuisvoorzieningen
> Onderwijs
> Wet Maatschappelijke Ondersteuning (incl. Ouderenbeleid, doelgroepenvervoer en AMW)
> Jeugdbeleid (incl. KDV en PSW)
> Gezondheidszorg
> Sport
> Sociale Zaken
> Cultuur
> Onderwijs
> Ouderen- en jeugdbeleid
> Krimp

Download de nevenfuncties van dhr. Slangen


 

Politieke partijVVD

J.H.M. (John) Essers

J.H.M. Essers
contactgegevens en taken J.H.M. (John) Essers
FunctieWethouder
AdresSpoorstraat 52
6361 XZ  Nuth
E-mail adresessers.j@ziggo.nl
Taken

Portefeuille Financiën

> Financiën
> Beleid en participatiewet
> Schuldhulpverlening, armoedebeleid
> Asielzoekers en vluchtelingen

Download de nevenfuncties van dhr. Essers


 

Politieke partijGroenLinks

drs H.M.J. (Eric) van Mierlo

H.M.J. van Mierlo
contactgegevens en taken drs H.M.J. (Eric) van Mierlo
FunctieSecretaris
E-mail adreseric.van.mierlo@nuth.nl
Taken

 

Download de nevenfuncties van dhr. van Mierlo


 

Digitale BalieBekendmakingen en publicaties van de gemeente NuthMeldingenformulier gemeente NuthWerken op afspraak