U bent hier : Home / Gemeente / Collegeleden

Collegeleden

D.H. (Désirée) Schmalschläger

D.H. Schmalschläger
contactgegevens en taken D.H. (Désirée) Schmalschläger
FunctieBurgemeester
E-mail adresdesiree.schmalschlaeger@nuth.nl
Taken

Portefeuillehouder Bestuur en Veiligheid:

 • Openbare orde en veiligheid;
 • Handhaving; 
 • Communicatie;
 • Publieke dienstverlening;
 • Bestuur en bedrijfsvoering
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Economische zaken
 • Toerisme en recreatie

L.H.M. (Bér) van den Heuvel

L.H.M. van den Heuvel
contactgegevens en taken L.H.M. (Bér) van den Heuvel
FunctieWethouder
E-mail adresber.van.den.heuvel@nuth.nl
Taken

Portefeuillehouder Beheer openbare ruimte

 • Beheer openbare ruimte
 • Grondbeheer
 • Wegen
 • Riolering
 • Onderhoud en beheer sportaccommodaties
 • Buitendienst
 • Verkeer en Parkeerbeleid
 • Mobiliteit en openbaar vervoer
 • Buitenring en aansluiting buitenring op A76
Politieke partijLeefbaar Nuth

R.J.M. (Ramon) Lucassen

R.J.M. Lucassen
contactgegevens en taken R.J.M. (Ramon) Lucassen
FunctieWethouder
AdresStruik 5
6333 BP  Schimmert
E-mail adresramon.lucassen@nuth.nl
Taken

Portefeuillehouder Ruimtelijke ordening en milieu

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Ruimtelijke ordening
 • Structuurvisie  en woonbeleid
 • Milieu, energie en duurzaamheid
 • Accommodatiebeleid
 • Gebouwenbeheer
 • Afval
 • Grondbeleid en grondexploitatie
 • Vergunningenbeleid
 • Wabo
 • Archeologie
 • Monumentenzorg
 • Mijnschade
 • Bag geo
Politieke partijCDA

A.J.P.M.E. (Ed) Slangen

A.J.P.M.E. Slangen
contactgegevens en taken A.J.P.M.E. (Ed) Slangen
FunctieWethouder
AdresSchmeddingstraat 10
6361 AZ  Nuth
E-mail adresed.slangen@home.nl
Taken

Portefeuillehouder Welzijn


 • Kunst en cultuur
 • Bibliotheekbeleid
 • Sociaal- cultureel werk incl. gemeenschapshuisvoorzieningen
 • Onderwijs
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (incl. Ouderenbeleid, doelgroepenvervoer en AMW)
 • Jeugdbeleid (incl. KDV en PSW)
 • Gezondheidszorg
 • Sport
 • Cultuur
 • Onderwijs
 • Ouderen- en jeugdbeleid
 • Krimp
Politieke partijVVD

J.H.M. (John) Essers

J.H.M. Essers
contactgegevens en taken J.H.M. (John) Essers
FunctieWethouder
AdresSpoorstraat 52
6361 XZ  Nuth
E-mail adresjohn.essers@nuth.nl
Taken

Portefeuillehouder Financiën

 • Financiën
 • Beleid en participatiewet (WOZL en Kompas)
 • Schuldhulpverlening, armoedebeleid
 • Asielzoekers en vluchtelingen

Politieke partijGroenLinks

drs H.M.J. (Eric) van Mierlo

H.M.J. van Mierlo
contactgegevens en taken drs H.M.J. (Eric) van Mierlo
FunctieSecretaris
E-mail adreseric.van.mierlo@nuth.nl
Digitale BalieBekendmakingen en publicaties van de gemeente NuthMeldingenformulier gemeente NuthWerken op afspraak